Forside > Siste Nytt > Slutt med meglertakst

Slutt med meglertakst

23. oktober, 2013
En rekke eiendomsmeglere forteller at de tilbyr gratis «meglertakst». Men deres kompetanse strekker seg til å gi en enkel verdivurdering. Det er noe helt annet enn en takst.

Jeg synes bransjen bør avslutte bruken av dette begrepet umiddelbart. En takst skal være noe helt annet enn et enkelt ark med et par setninger og en (ofte) optimistisk anslått sum.

Det er lett å se hvorfor meglerne gjør dette. De etablerer slik en forbindelse til sitt marked av mulige boligselgere. Med mindre eieren av boligen er misfornøyd med «meglertaksten», vil megleren trolig bli tatt med i vurderingen når boligen skal selges. Og det ville ikke overraske noen om eiendomsmegleren krydret denne kontakten med advarsler mot å selge selv, uten bruk av megler til markedsføringen.

Uklarhet om rollene

En takstmann skal kunne vurdere bygninger og ikke minst bygningsskader og svakheter. Og gjøre fratrekk for dette. Det er en kompetanse som de fleste eiendomsmeglere ikke har: Du skal ikke ha vært på mange visninger og stilt spørsmål til eiendomsmegleren om bygg – byggekvalitet, byggefeil og byggeskader før dette blir tindrende klart. Da svarer de ullent – og henviser til takstmannens boligsalgsrapport eller verditakst. Det er klart uheldig at eiendomsmeglere benytter begrepet «takst» om en tjeneste de tilbyr. Det bidrar til å skape uklarheter om roller og kompetanse i boligomsetningen.

Som forbruker kan du henvende deg til en takstmann for forenklet vurdering av verdi.  Mange takstmenn utfører slike. Men takstbransjen har ikke priset seg slik at de har de samme romslige muligheter for markedsføring som eiendomsmeglerne.

Takstmenn har for øvrig tilgang til basen eiendomsverdi.no der historiske omsetningstall er tilgjengelig og kan gi svar.

Vinn-vinn for bank og megler

Banker og andre finansinstitusjoner låner velvillig ut penger til oppussing etc. på bakgrunn av en enkel «meglertakst» – uten at de vet tilstrekkelig om hva de setter pantesikkerheten i. Eiendommen kan for en megler se bra ut. Han har ikke kompetanse til å se graverende skader og feil ved en bolig. Da vil dette ikke komme frem i vurderingen – og banken har fått et feil grunnlag for sin risikovurdering.

Vårt inntrykk er også, at i tider da prisene peker oppover, er bankene mindre opptatt av at lånekundene benytter en takstmann. Men når markedet svinger nedover, endrer de holdning, blir mer formelle – og krever takst fra en takstmann. Bankene er ofte selv eiere av meglerkontoret som utarbeider «meglertaksten». Dette er en vinn-vinn-situasjon for både megler og bank. De ønsker seg begge denne kunden.

Veien til en tryggere boligomsetning går gjennom fakta og en mer omfattende og tydeligere tilstandsanalyse. Og denne må foretas av takstmenn – som også har behov for å styrke sin kompetanse, uavhengighet og dyktighet. Og ikke gjennom enda mer forvirrende begrepsbruk fra eiendomsmeglerne.

For bare tenk hvordan vi ville ha reagert dersom en bilselger ga seg ut for å være mekaniker. Her må man holde seg til sin lest: Meglere bør bruke begrepet meglers prisvurdering, slik de gjorde før.