Forside > Siste Nytt > Slutt på parkeringskaos

Slutt på parkeringskaos

18. mars, 2016
Regjeringen la i dag frem et mer forbrukervennlig regelverk for parkering. – Endelig, sier Forbrukerrådet, som serverte samferdselsministeren kake som takk.

Forbrukerrådet har i en årrekke arbeidet for et mer forbrukervennlig parkeringsregelverk, og er glad for at regjeringen nå endelig tar tak.

– Det nye regelverket adresserer mange av svakhetene ved dagens ordning. At vi nå får ett sett med regler for hele parkeringsbransjen, gjør det enklere å være bilist og vil forhåpentligvis redusere cowboytendensene som har preget deler av bransjen, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Foto: Forbrukerrådet

Foto: Forbrukerrådet

Det nye regelverket sikrer blant annet at:

  • Alle parkeringsselskapene blir underlagt Parkeringsklagenemnda og må følge nemndas avgjørelser.
  • Du skal ikke kunne få bot før det har gått fem minutter etter at billetten er utløpt, eller mens du venter på å betale.
  • Det blir tre faste satser (300 kr, 600 kr og 900 kr) for ikke å overholde parkeringsreglene.
  • Alle parkeringsplassene skal ha ladepunkter til el-biler, og en andel av plassene skal reserveres for forflytningshemmede.

Savner konsesjon og etterskuddsvis betaling

– Samtidig som mye er på plass, skulle vi gjerne sett at det ble innført konsesjon for å drive parkeringsselskap. Vi tror dette ville bidratt til å luke ut de useriøse aktørene i bransjen, sier Randi Flesland.

– Vi tror også at et obligatorisk krav om å tilby etterskuddsbetaling ville bidratt til å senke konfliktnivået, og at det ble større samsvar mellom det man kjøper, og det man betaler for.

Det nye regelverket vil tre i kraft 1. januar 2017.

Les mer på regjeringen.no