Forside > Siste Nytt > Slutt på urent trav i bolighandelen?

Slutt på urent trav i bolighandelen?

15. mai, 2013
I dag er en merkedag for all bolighandel - En standard for tilstandsrapport betyr at tid og krefter kan brukes til å finne frem fakta om boligen som selges - og ikke bare til gylne poeng for bruk i reklamen.

Da blir risikoen for urent trav mindre – og hverdagen tryggere – både for de som skal kjøpe, og for selgeren.

Det var Standard Norge som i dag lanserte krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av bolig skal omfatte. Målet er å redusere konfliktnivået – og det trengs:

Enorme omkostninger

I dag er det tvist i nesten 1 av 5 boligsalg, ifølge eierskifteforsikringsselskapene. 1400 saker etter avhendingsloven er på 17 år gått hele veien inn i domstolene. Det betyr en enorm omkostning i form av irritasjon, frustrasjon, merarbeid og tapte drømmer – både i tid, penger, tillit og nattesøvn for forbrukere.

Bolighandelen er vårt livs viktigste handel, og Forbrukerrådet har derfor krevd tilstandsvurdering i flere tiår, og vi er svært tilfreds med at denne standarden nå gjør det mulig å gjennomføre dette for flertallet av boligsalg fra 2015.

Vi er sikre på at standarden vil gi forbrukerne – både kjøper og selger – større trygghet i bolighandelen.

Forbrukerrådet en pådriver

Forbrukerrådet arbeider for interessene til begge parter i bolighandelen, både kjøper og selger. Selger skal ha trygghet for at opplysningene om boligen er gitt på en god måte, slik at det ikke blir tvist i etterkant og kanskje mistanker om urent trav. Kjøper skal ha trygghet for at boligen har den tilstanden han hadde grunn til å regne med ut fra prisen og forholdene og opplysningene som gis.

Vi har som så ofte ellers, også på dette området en pådriverrolle. Vi har derfor arbeidet aktivt i komiteen som har laget standarden – og vi har allerede over lang tid «framsnakket» tilstandsvurdering og den standarden vi har ventet på så lenge.

Det er en omfattende rapport som kommer, og vi understreker betydningen av å lese informasjonen som gis, før man kjøper. Vi understreker også at boligkjøpere må få tilstrekkelig tid til å forholde seg til informasjonen.

I dag er det derfor en flott anledning for oss til å dele ut ros på vegne av forbrukerne.

En riktig beslutning

Vi vil rose beslutningen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) om å kreve tilstandsvurdering ved boligsalg i regi av deres medlemsbedrifter. Vi kunne tenkt oss et annet opplegg for gjennomføring, ikke minst med Justisdepartementet på banen. Man kunne også startet med de mest risikable boligene, og startet tidligere. Men alt i alt fortjener Eff honnør for en riktig beslutning.

Vi vil videre berømme NTF og NITO Takst for deres aktive bidrag. Vi er glad for at standarden legges til grunn for nyutviklingen av Boligsalgsrapporten. Vi er fornøyd med deres aktive innsats for å få tallet på sertifiserte takstmenn opp. Det pågår et aktivt arbeid, som vi følger gjennom Sertifiseringskomiteen hos Veritas.

Og vi er glade for at takseringsorganisasjonene setter alle kluter til.

For dersom vi i Forbrukerrådet skal oppnå vår visjon om en langt sterkere rolle og en større autoritet for takstmannen i bolighandelen, er veien dit belagt med mer kompetanse, krav, ansvar og transparens.

Les også «Tryggere boligkjøp med ny standard»