Forside > Siste Nytt > Småsparere mot BN Bank i prinsippsak

Småsparere mot BN Bank i prinsippsak

21. november, 2013
Forbrukerrepresentanter står mot banken i en større prinsippsak i finansklagenemnda om salg av spareprodukter. Det står om utfallet i svært mange saker og store verdier.

En større sak til møtet i FKN 28. november handler om hvorvidt det er anledning til å fremme krav mot banken når man har kjøpt et spareprodukt av en agent.

Fortsatt ikke avgjort

– I nemnda ligger fortsatt et par prinsippsaker på vegne av veldig mange klagere, sier direktør Rand Flesland:

Nemnda har totalt 60 klagesaker knyttet til det aktuelle produkt, Masternote, liggende til behandling. Utfallet i saken må derfor ventes å få betydning også for disse. Fokus Bank (nå Danske Bank) og BN Bank er innklagde banker i 45 av disse klagesakene, og de lånte ut hele 510 millioner til investeringer i Masternote.

I første omgang gjelder saken det tidligere selskapet Norsk Privatøkonomi og BN Bank. Det er hentet inn sakkyndig hjelp til å vurdere om finansavtalelovens paragraf 54b (tidligere kredittkjøpslovens paragraf 8) kommer til anvendelse her.

 – Kan fremme krav mot banken

Klageren investerte i Masternote ved å ta opp lån på en million kroner. Tegningsomkostningene var 50 000 kroner.

Investeringen ble i sin helhet lånefinansiert gjennom BN Bank.

Banken har hevdet at et vilkår for et krav mot kredittyteren etter den tidligere kredittkjøpsloven § 8, er at selgeren har hatt myndighet til å innvilge kreditten på vegne av kredittyter og derved forplikte kredittyter

Forbrukerrådet mener at det ikke er noe slikt vilkår for at kredittkjøpsloven § 8 skal kunne komme til anvendelse. Dette spørsmålet har også nemnda fått utredet.

Markedsførte bankens lån

Av den aktuelle avtalen, fremkommer det at Norsk Privatøkonomi skulle markedsføre og formidle bankens egne sammensatte produkter. Lån til bankens egne produkter kunne også formidles mot provisjon.

– Dette viser at relasjonen mellom banken og Norsk Privatøkonomi ikke var begrenset til en ren låneformidlerrolle for eksterne produktleverandører, mener Forbrukerrådet.

Klageren mener han ikke fikk tilstrekkelig informasjon om produktet før han foretok investeringen, som ble solgt som en pakkeløsning.

Han har hatt et tap på investeringen på 240 000 kroner, inkludert renter på lån og gebyrer. I tillegg har han hatt utgifter i forbindelse med saksanlegg.

Klageren krever å bli stilt som om investerings- og låneavtalen ikke var inngått.