Forside > Siste Nytt > Snever konkurranse på bredbånd

Snever konkurranse på bredbånd

19. september, 2013
De aller fleste av oss begynner å få en ok internettilgang.

Samtidig er konkurransen mellom leverandørene ikke der den burde være. Til det er byttekostnadene for høye og alternativene for dårlige.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) gjennomfører jevnlig undersøkelser av bredbåndsdekningen i Norge. Og ifølge rapporten, er vi på riktig vei og vel så det. 99 prosent av norske husstander har tilgang på nedhastigheter på minst 12 megabit. Dekningen i høyere kapasitetsklasser 25 megabit og 50 megabit øker også jevnt over hele landet.

Men hva betyr egentlig dette for oss forbrukere? Det opplagte er at vi får stadig flere tilbud om stadig mer kapasitet via flere teknologier. Økt kapasitet på satellitt og bedre tilbud på mobilt bredbånd bidrar ikke minst til dette.

Samtidig er det noen vesentlige sider ved markedet som i liten grad berøres i utredningen fra FAD. For hva er det reelle tilbudet for forbrukerne? Selv om stadig flere har tilbud om mer kapasitet, så er det fortsatt vesentlige begrensninger når vi velger internettilbyder.

Dette så vi ikke minst da Canal Digital omstrukturerte bredbåndspakkene sine og tvang kunder over på dyrere pakker med mer kapasitet. For selv om langt fra alle var fornøyde med overgangen, er det nok heller tvilsomt om mange av disse byttet leverandør.

For de fleste av oss har kun én leverandør av fiber eller kabel. Er det lagt en kabel, så er det sjelden noen andre legger en ved siden av. Og har du kabel, så ønsker du neppe å bytte til mobil- eller satellittløsninger. Kobbernettet er det heller ikke mange som ser fremtid i. Hvis du i tillegg har en tvungen pakke med internett og tv, hva gjør du da? Bytter? Neppe.

Fremskrittspartiet fremmet i 2011 et privat lovforslag hvor de blant annet ber «regjeringen utrede hvorvidt det på sikt vil være formålstjenlig å åpne de lukkede aksessnettene innenfor bredbånd for konkurranse.» Det er absolutt et spørsmål som burde stilles, og som vi håper Fremskrittspartiet tar med seg videre. For det er ikke gitt at den som la fiberkabelen også for evig tid skal ha kontroll med bredbåndet ditt.