Forside > Siste Nytt > Snubler i multiplikasjonstabellen

Snubler i multiplikasjonstabellen

6. november, 2014
Postens gebyr favoriserer norske nettbutikker. Nå kan vi bli kvitt det: Venstres forslag til løsning er et columbi egg.

Direktør Harald J. Andersen i Virke ber i en kronikk i Ytring.no Forbrukerrådet forholde seg til fakta og styre unna påstander i debatten om grensene for skatt og avgifter i netthandelen.

Men det er jo Virke som har kommet med påstandene i denne saken, i form av mer enn friske spådommer om en snarlig undergang for norsk handelsnæring – dersom forbrukerne får lov til å handle noen flere småpakker gebyrfritt på nett over landegrensene. Vi i Forbrukerrådet har holdt oss til mer edruelige anslag fra Finansdepartementet. Og stilt spørsmål ved de stadig mer fantasifulle regnestykkene fra handelens organisasjoner – der tallet på arbeidsløse, etter en beskjeden økning i netthandelen, vokser i styrke fra ytring til ytring:

Dame shopper på nettet. Foto.

Foto: Colourbox.com

Luftige advarsler

Bare siden Virke la frem sin rapport – Menon-rapporten for et par uker siden – er tallet på arbeidsplasser som raskt vil forsvinne som en følge av mer netthandel, økt fra 6000 til 10 000.

Og Andersen vifter i kronikken sin med flere luftige advarsler:

Faghandelen vil rammes av milliard-tap – og ytterligere 15 000 ansatte kan forsvinne som en følge av større utenlandshandel på nett.

Som sagt: Det er vanskelig å tenke at 6000 arbeidsplasser skal legges ned, slik Virke med rapporten i neven opprinnelig truet med, når nordmenn likevel foretrekker å handle varene sine i butikken. Og opp mot 80 prosent av oss foretrekker faktisk å handle fra norske nettbutikker fremfor utenlandske.

Virke anslår bl.a. at utenlandsk netthandel koster Norge 6000 arbeidsplasser og 2,3 milliarder kroner i tapte skatte- og avgiftsinntekter allerede i 2014. Men slike anslag forutsetter at alle kjøpene hadde blitt gjennomført i Norge, dersom tollgrensen var 0. I mange tilfeller hadde forbrukeren rett og slett latt være, og da taper ikke norske butikker et salg i det hele tatt.
Virke forutsetter også at alle kjøp gjort i utlandet er varer som kan kjøpes i Norge; i mange tilfeller vil ikke dette stemme, man handler ting som man ikke kan kjøpe i Norge.

Handelen tar ikke hensyn til slike omstendigheter, og hevder at alle kjøp som nå gjøres, hadde blitt gjort i Norge, og regner basert på dette tap på hundre prosent.

Endringer er på gang

Og fantasibildene skyller inn over oss med all sin velde fra Virkes tabeller og utlegninger:

Ikke bare bruker handelen den store multiplikasjonstabellen når konsekvensen av at norske forbrukere skal få handle mer gebyrfritt på nett skal utledes. Denne multiplikasjonstabellen bruker faghandel også den når den priser sine varer.

Handelen er i endring: Flere varer går til flere – og gjennom flere kanaler. Enorme strukturendringer er på gang. De vil foregå uavhengig av om grensene for avgiftsfri import etter handel på nett heves. Og vi holder fast ved at det ikke er forbrukernes oppgave å holde liv i overdimensjonerte butikkjeder, for eksempel av sportsbutikker, ved å betale kunstig høye priser.

Men også vi, som Virke, vil fortollingsgebyret til livs:

Virke og Andersen må lese hva vi skriver og foreslår: Gebyret favoriserer norske nettbutikker, og du kan ikke nyte godt av de lave prisene i utlandet når du vil handle på nettet. En genser til 201 kroner koster 336 kroner med dette gebyret. Det er et påslag på 67 prosent. Det er tale om et urimelig gebyr som favoriserer norske nettbutikker i dag.

Å bli kvitt postens avgifter vil ha stor betydning for kjøp i utenlandske nettbutikker. Det vil ha liten eller ingen betydning for norske arbeidsplasser. Det er her momsen som eventuelt er et problem, ikke gebyret for inndriving av toll. Og uansett ikke i et slikt omfang.

Forbrukerrådet har støttet regjeringens forslag om å heve grensen for fortolling til 500 koner etter handel på nettet. Og vi har bedt støttepartiene Venstre og KrF stå på sine valgløfter – som også var 500 kroner.

Vil gjøre gebyret overflødig

Venstre foreslår nå i sitt alternative statsbudsjett at grensen for tollfri import i første omgang heves til 350 kroner i 2015. Før ytterligere heving er aktuelt, evalueres konsekvensene av en økning til 350 kroner.

Samtidig foreslår partiet at det bevilges 10 mill. kroner til Skatteetaten, slik at etaten kan etablere en nettbasert løsning for selvfortolling og innbetaling av moms og eventuell toll for forsendelser over 350 kroner.

Dette vil føre til at Postens gebyr (som fra Postens side er satt til 140 kroner i 2015 for.

forsendelser med en verdi mellom 200 og 1000 kroner) i realiteten blir gjort overflødig.

Hvilket ville vært strålende!

Vi hadde helst sett at man hadde holdt fast på 500 kroner. Men ellers er jo dette et forslag Forbrukerrådet stiller seg bak. For her blir man kvitt det skyhøye gebyret for fortollingen – til glede for forbrukerne.

Og dette er og har vært vårt ærend i denne saken.