Forside > Siste Nytt > Sommerferie på skinner?

Sommerferie på skinner?

19. september, 2013
NSB har vanligvis sommerferie i ni uker, mens en vanlig arbeidstaker som du og jeg normalt sett bare har fire-fem uker.

Det førte til stappfulle tog i slutten av juni og i begynnelsen av august.

NSB sin feilslåtte ferieplanlegging skapte problemer for mange. Å kjøre sommerruter fra midten av juni til midten av august passet bra for NSB. Det passet dårlig for oss reisende. NSB sin ferie varte omtrent fra forrige skoleår sluttet, til det nye begynte. Problemet var at selv om skolene tok ferie, så måtte folk fortsatt reise på arbeid.

Etter sommeren gjorde vi en undersøkelse blant vårt pendlerpanel. Tilbakemeldingene viser at mange var på ferie i juli, men i slutten av juni og begynnelsen av august var veldig mange på jobb. Konklusjonen fra pendlerne er klar: Over halvparten av de spurte mener togtilbudet i sommer ikke var godt nok. Jeg mener NSB må tilpasse rutetilbudet bedre til kundene. Derfor er jeg glad for at NSB lover å se på sommerrutepraksisen til neste år. Å bedre tilbudet i slutten av juni og i skoleferiens siste uker er nemlig helt nødvendig.

Denne sommeren, som tidligere, var flere linjer stengt på grunn av arbeid, og tog ble erstattet av buss. I begynnelsen av august, da mange kom tilbake på jobb, slet NSB med å få tak i nok busser til Østfoldbanen. I år, som i fjor, var mange reisende misfornøyd med buss-for-tog-tilbudet. Kun ti prosent av de spurte opplevde årets buss-for-tog som bedre enn tidligere år. Over halvparten hadde en negativ opplevelse. Nå er det på høy tid at NSB begynner å ta lærdom av tidligere års feil.

Vi må kunne forvente at NSB leverer et tilfredsstillende tilbud hele året, også om sommeren og i byggeperioder. Klarer ikke NSB levere tjenesten vi forbrukere betaler for, så må de redusere prisen.

Vi i Forbrukerrådet forventer, nok en gang, at NSB tar til seg kritikken fra kundene, slik at vi i fremtiden ikke får tilstander som i sommer.
Rapport forbrukermening sommer 2013