Forside > Siste Nytt > Spennende aksjon for «rettferdig rente»

Spennende aksjon for «rettferdig rente»

3. juli, 2013
Gjennom sosiale medier etablerer nå Huseiernes Landsforbund en arena hvor vanlige bankkunder kan si sin mening.

Kampanjen «Rettferdig Rente 2013» er et prisverdig prosjekt.

Vi forstår det slik at Huseierne krever a) en prisreduksjon på 0,5 prosentpoeng, b) at bankenes mulighet til å fastsette påslag begrenses til 1,5 prosentpoeng og c) at bankenes eiere selv skaffer til veie kapital som overskrider lovkravene.

Dette er spennende krav som fortjener en politisk debatt.

Finnes andre virkemidler

Huseiernes Landsforbund åpner dessuten for påmelding til søksmål mot bankene. Etter det vi forstår, skal forbundet utrede muligheten for å nå frem rettslig med krav ved bruk av gruppesøksmål.

Gruppesøksmål som rettsinstitutt i Norge er lite utprøvd. Og om domstolene kan, skal eller vil åpne veien for disse kravene, kan selvsagt diskuteres. For det finnes andre virkemidler.

Fastsettelse av prisen på boliglån skjer per i dag etter klassiske økonomiske likevektsidealer. Det sies å være tilbud og etterspørsel som bestemmer prisene. Men boliglånsmarkedet er ikke noe flytende marked, hvor kunder lett bytter leverandør.

I det ligger det en konkurransepolitisk side. Vi har tatt dette opp med Konkurransetilsynet i Norge. Og tilsynet har hatt dialog med bankene, hvor bankene ble instruert i ikke å diskutere prisfastsettelse i mediene – og slik bidra til å dempe konkurransen.

Dette kan gi en mer riktig prising av boliglån, men neppe tilstrekkelig. For vi trenger å forenkle forbrukernes opplevelse av å bytte leverandør.

Ta med deg kontonummeret

Det kan gjøres på flere måter: EU-kommisjonen har kjøpt forbrukerorganisasjonenes krav om såkalt kontonummer-portabilitet: En gang i fremtiden vil det nok bli mulig å bytte bank like enkelt som vi bytter mobilabonnement, men frem til da trenger vi uansett å smøre prosessen med å flytte lån og andre banktjenester for forbrukere.

Hvordan bytteprosessene skal smøres, er etter vårt syn en politisk beslutning. Det gjelder for så vidt alle de tre kravene som Huseiernes Landsforbund fremmer til bankene. Og som overordnede politiske krav er de gode. Forbrukerrådet ville neppe ha fremsatt kravene med det presisjonsnivået som Huseiernes Landsforbund gjør, men de underliggende prinsippene har vi selv fremført ved flere anledninger.

Vil begrense påslaget

For eksempel mener også Forbrukerrådet at det skal kunne være mulig å begrense det påslaget bankene setter på lån. Det har vi fremført for forbrukslån og kredittkort. For i disse markedene finnes det låneprodukter som prises til 9200 prosent effektiv rente, og alle (til og med bankenes folk) er enige om at disse produktene ikke er laget for å dekke kundenes interesser.

Helt konkret har vi ment at det skal være et tak for påslag – og at dette taket skal settes på bakgrunn av markedsrenta. Det er derfor ikke et absolutt tak, som Huseiernes Landsforbund foreslår, men noe mer likt det franskmennene har hatt over flere år.

Forbrukerrådet har også pekt på at det er bankeierne som bør plukke opp regninga som følger av de moderne kapitaldekningsreglene – og ikke forbrukere i form av dyrere boliglån eller dårligere innskuddsrenter.

Eierne vil ikke tape noe på at overskudd forblir i bankene, fremfor å cashes ut som utbytte. Det er dessuten eierne som har mest å tape på at banken ikke når kravene i kapitaldekningsreglene.

For eierne vil det, i verste fall, bety bortfall av konsesjon og dermed konkurs. For de fleste forbrukere betyr det bare at man må finne en ny bank.