Siste nytt

Sprikende testresultat av private helseforsikringer

24. mai, 2018

Stadig flere lar seg friste til å kjøpe raskere behandling i tilfelle sykdom eller skade. Forbrukerrådet sier du bør forsikre deg om at hjelpen du får, virkelig er verdt prisen. 

Vi gjør oppmerksom på at denne saken først ble publisert med feil antall øyne på noen av terningene. 

Forbrukerrådet har fått utført en sammenligning av behandlingsforsikringer for privatpersoner. Fagdirektør Anne Kristin Vie sier at testen viser at halvparten av selskapene kommer svært godt ut, men at resultatet er sprikende ellers.

– De som kommer dårligst ut bør se på hvordan de beste gjør det. Når du kjøper forsikring, kjøper du trygghet. Da er det det de må levere.

Risikerer å betale dyrt for ingenting

Vie sier at særlig avtalen til If-Vertikal skiller seg ut fra de andre. Det første de gjør, er nemlig å se om de kan finne plass til deg i det offentlige helsevesenet før de eventuelt tilbyr deg behandling innen det private. Det er neppe hva folk forbinder med forsikring, fastslår hun.

– Det er nedslående. Enhver kan ringe 800 HELSE for å finne ut hvilket sykehus som har kortest ventetid. Det er ikke nødvendig å betale dyrt for at forsikringsselskapet skal gjøre det for deg.

Samme selskap har flere ting som får Forbrukerrådet til å riste på hodet. De krever nemlig ikke helseerklæring. Da kan du risikere ikke å få hjelp når du trenger det, hvis noe kan tyde på at du hadde symptomer da du skrev avtalen, opplyser Forbrukerrådets fagdirektør.

– Det betyr at du over år kan kaste bort masse penger til forsikringsselskapet, uten at du får noe som helst tilbake. Da er det bedre at de krever helseerklæring, og eventuelt gir en nedskalert avtale hvis det er grunn til det. Det er ikke greit å selge forsikring uten å gi det. I tillegg gir hverken de eller Vardia noen kompensasjon hvis de ikke holder garantien sin.

Fagdirektør Anne Kristin Vie. Foto

Vurder nøye før du kjøper

Forbrukerrådet tror det kan bli stadig flere som kjøper behandlingsforsikring, men oppfordrer til å vurdere behovet nøye.

– Tenk over om du har mulighet til å betale en undersøkelse selv når du trenger det, dersom du ikke får den hjelpen du ønsker av det offentlige helsevesenet. Det kan lønne seg fremfor å betale et beløp årlig. Hvis du velger å kjøpe forsikring, bør du lese vilkårene nøye. Pass på at du faktisk får noe ekstra for pengene, og ikke bare det du uansett ville mottatt av det offentlige.

Det er konsulentselskapet Gabler som har sammenlignet avtalene på oppdrag fra Forbrukerrådet.

Tryg

Tryg er vurdert til å ha det beste produktet på markedet. Det er attraktivt priset, og har de beste vilkårene. Det er den eneste leverandøren som dekker tekniske hjelpemidler og hjemmehjelp etter operasjon. I tillegg dekker de inntil tre måneders rehabilitering, mot standard dekning på 14 dager. Tryg har også inkludert akupunktur og osteopati under fysikalske behandlinger, og de har ikke krav om henvisning for fysikalske behandlinger. Tryg er også en av to leverandører som har dekket behandling for rus- og spillavhengighet. Vi vil også fremheve at Tryg dekker kreftbehandling og immunterapi som er godkjent av EMA (European Medicine Agency). Det vil si at det finnes muligheter for å få dekket behandling som ikke  er godkjent i Norge. Ankepunktene i Trygs produkt er manglende online-løsning for legehjelp, kun helsetelefon. De har også relativt få fysikalske behandlinger dekket (åtte behandlinger årlig).

Storebrand

Storebrand har også et godt produkt, hvor de blant annet har 24 fysikalske behandlinger per år, uten krav til henvisning. Som Tryg, så dekker Storebrand kreftbehandling og immunterapi som er godkjent av EMA (European Medicine Agency), hvilket vil si at man kan få dekket behandling som ikke nødvendigvis er godkjent i Norge. Storebrands produkt er høyest priset, og dyrest av alle tilbyderne. Det er også begrenset dekning for rehabilitering, og det er ingen dekning for rus- eller spillavhengighet.

Gjensidige

Gjensidige er sammen med Tryg det eneste selskapet som dekker rus- og spillavhengighet. De scorer høyt på de fleste kriteriene, men får noe trekk for at de kun har online legehjelp, ikke helsetelefon. De har en vag beskrivelse av hvilke kreftbehandlinger som er dekket, noe som kan føre til diskusjoner og tvilstilfeller, det får de noe trekk for.

If-Vertikal

If-Vertikal har en annen leveranse enn de øvrige leverandørene. Det meste er forsikret hos If-Vertikal, dersom pasienten har fått en henvisning fra spesialist. Dette skiller seg ut fra øvrige leverandører, som kun krever henvisning fra lege. Produktet har gode vilkår for rehabilitering etter operasjon, hvor det ikke er tidsbegrensning i rehabiliteringsperioden, og hvor også medisiner etter sykehusopphold er dekket. If-Vertikal har høy pris på produktet, og får også trekk for garantitid, siden de ikke har kompensasjon dersom de bryter garantien. De får også noe trekk for kreftbehandling, siden det kun er kreftbehandling som er godkjent av det offentlige i Norge, som er dekket. If-Vertikal har en begrensning i forsikringssum, som er satt til fem millioner. De fleste andre leverandørene har ubegrenset forsikringssum.

Sparebank1

Sparebank1 er en av leverandørene som har vært lengst i markedet med behandlingsforsikring (tidligere Vertikal Helse). De har et godt produkt i bedriftsmarkedet, mens deres produkt i privatmarkedet ikke helt klarer å konkurrere med de øvrige leverandørenes produkter. Sparebank1 har dekning for de aller viktigste behandlingene, som spesialist, operasjon, billeddiagnostikk og dagkirurgi. De har også en lav pris på produktet sitt. De får trekk for at de, som eneste leverandør, har egenandel ved bruk av online legehjelp. De har ikke dekket rus- og spillavhengighet, ikke dekket psykolog, og heller ikke dekket fysikalske behandlinger.

Vardia

Vardia har også dekket de viktigste behandlingene, men har generelt dårligere dekning enn de øvrige leverandørene. De får trekk for at de kun har en helsetelefon som er åpen i arbeidstiden, og som kun er bemannet med sykepleiere. De har ikke kompensasjon ved brutt garantitid. De har ikke dekket kreftbehandling eller immunterapi, heller ikke dekning for rus- eller spillavhengighet. Vardia har en begrenset forsikringssum på to millioner, noe som er klart lavest av alle tilbyderne.

Presse

Anne Kristin Vie
fagdirektør 
995 68 816

høyoppløselig foto
Foto: Forbrukerrådet 

Abonner på vårt nyhetsvarsel