Forside > Siste Nytt > Støtt opp om elektronisk budgivning!

Støtt opp om elektronisk budgivning!

20. august, 2013
Det gjorde vondt å høre boligkunder fortelle meg at de tror de er lurt for titusener av kroner - De får ikke meglerens budprotokoll til å stemme med hva de selv mente de hørte, før de la inn sitt siste bud.

Da står vi som forbrukerråd også i en vrien situasjon. Slike saker kan jo ikke behandles i klagenemnda for eiendomsmegling. Nemnda baserer seg kun på skriftlig informasjon og kan ikke «avhøre» vitner. Og siden det «bare» handler om noen titusener – og fordi utfallet er usikkert fordi ord står mot ord – er det slett ikke sikkert saken egner seg for en rettssak.

Forbrukerrådet har derfor lenge ønsket elektronisk budgivning. Og like før jul kom Finanstilsynet med innspill til finansminister Sigbjørn Johnsen om å innføre skriftlige bud ved boligkjøp. I begrepet skriftlige bud ble det også inkludert elektroniske bud som kan lagres, som sms og e-post.

Foreslo skriftlige bud

Vi støttet dette varmt, fordi vi mener at vi som forbrukere fortjener trygghet for at alt går riktig for seg når vi inviteres til å bruke mange millioner kroner, uten angrefrist – og på få timers varsel.

Vi synes det er pussig at eiendomsmeglerne, som i årevis har brukt IKT aktivt for å effektivisere egne prosesser og holde sine egne kostnader nede (uten at vi forbrukere ser så særlig mye til gevinsten av dette på regningene deres), ikke har gått foran og innført skriftlig budgivning for lenge siden.

Men meglerne har, slik de pleier, vært negative og provosert over forslaget. Og det til tross for at denne teknologien tas i bruk av dem selv når det passer dem, og derfor allerede finnes i stor utstrekning.

Men Sigbjørn Johnsen stod på sitt. Og etter en høringsrunde som gav godt grunnlag for å gå videre med saken, konkluderte Finansministeren med å endre forskriften, med virkning fra kommende nyttår.

Nå reagerer bransjen konstruktivt. Budgivning via apper er utviklet, visstnok av flere.

Og mange flere jobber med saken.

Helst håper vi bransjen utvikler et felles verktøy, slik at forbrukere slipper å forholde seg til ulike systemer hos hver enkelt eiendomsmegler. Men om bransjen er så smart, vet jeg ikke om jeg tør håpe på. Bankene var jo så dyktige ved innføringen av sjekkhefte og bankkort, at de laget ett system de alle sluttet opp om.

Modernisering tvinger seg fram

Forbrukerrådet har også lenge ment at det felles dokumentet mellom meglere og forbruker, som kalles «forbrukerinformasjon ved budgivning», var overmodent for revisjon. Blant annet inneholdt det noen for våre dager avleggse påstander om at man ikke burde fremsette budene på mail, av frykt for at de ikke skulle komme frem.

Etter en lunsj mellom Forbrukerrådet og Eiendomsmeglerforetakenes forening for noen uker siden, er det satt i gang en prosess som skal lede til modernisering av denne informasjonen. Der spiller også Forbrukerombudet naturlig en positiv rolle.

Nå er det viktig at det politiske Norge holder fast på det gode grunnlaget Sigbjørn Johnsen har lagt. For det må tvinges fram en helt nødvendig og forbrukervennlig modernisering av hele prosessen for budgivning.

Vi håper ingen politikere nå lar seg lokke til å snu om på finansminister Johnsens reform. Det vil ikke gagne forbrukerne. Og det vil stanse et moderniseringsløp som bransjen nå har forberedt seg på i trekvart år: Nyordningen trer i kraft fra årsskiftet.

I en valgkamp der skillelinjene mellom partiene ellers skal frem, håper vi sterkt at denne reformen kan ha tilslutning fra hele det politiske spekteret.