Forside > Siste Nytt > Stram til Nøkkelhullet

Stram til Nøkkelhullet

28. mars, 2014
Mattilsynet reviderer nå kriteriene for Nøkkelhullet. Forbrukerrådet frykter at kravene bak ordningen ikke blir strenge nok.

– Med kostholdsutfordringene vi står overfor og vekten Nøkkelhullet tillegges av norske helsemyndigheter, må det settes strengere krav. Dette gjelder ikke minst innholdet av salt og fullkorn, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

– Nøkkelhullet er en viktig veiviser til sunnere valg. Samtidig må kriteriene være strenge for å sikre tillit, og at industrien har noe å strekke seg etter. Her er ikke Nøkkelhullet i mål. Kravene er på flere områder for snille, og matgrupper slik som yoghurt, er utelatt.

For å få Nøkkelhullet må matvarene oppfylle en rekke kriterier for innhold av fett, sukker, salt og fiber, og de skal være et sunnere alternativ sammenlignet med andre lignende produkter.

Brød. Foto.

Foto: Colourbox.com

For mye salt

Matmyndighetene foreslår skjerpete saltkrav på noen områder, men samtidig er det grupper matvarer hvor det tillates for mye salt. For ost er kravene senket, og nivået for kjøtt- og fiskeprodukter er for høyt.

– Når saltinntaket i den norske befolkningen i snitt er dobbelt så høyt som det bør være, hadde vi forventet strengere krav, ikke minst så lenge helsemyndighetene omtaler Nøkkelhullet som det viktigste tiltaket for å redusere saltbruken, sier Gunstein Instefjord.

– Skal vi ta saltutfordringene på alvor, må det settes strengere krav. Her er det også nødvendig at myndighetene setter forpliktende mål for å få ned saltinnholdet i ulike produktgrupper.

For lite fullkorn

Forbrukerrådet har nylig gjennomgått merkingen på brød og sett at det ikke er enkelt å velge sunt. Dessverre er merkingen av brød mer forvirrende enn opplysende. Nøkkelhullet hjelper heller ikke mye.

– Å øke kravene til fullkorn i brød fra 25 til 30 prosent er en start, men ikke så mye mer. For å kunne snakke om grovt brød bør andelen fullkorn være minst 50 prosent av tørrstoffinnholdet, sier Gunstein Instefjord.

– Kravet om innhold av fullkorn til Nøkkelhullet harmoniserer dårlig med målet om at vi skal spise grovere. Skal vi oppnå anbefalt daglig inntak av fullkorn ved å spise brød med Nøkkelhullet, må vi spise 12 brødskiver per dag.
Høringsuttalelse – Revidering av nøkkelhullet