Forside > Siste Nytt > Strekk i banklaget

Strekk i banklaget

24. mai, 2013
Å rettferdiggjøre lavere rente på innskudd med avsetningsreglene for boliglån, er i seg selv en strevsom spagatmanøver. Og den lar seg bare utøve hvis kundene ikke reagerer.

Men nå ønsker flere å bytte bank:

Det norske bank- og finanskonsulentselskapet Cicero Consulting anslår at antall nordmenn som bytter bank i 2013 vil dobles, fra de 180.000 kundene som gjorde det i fjor.

Det kan fort bidra til bedre banker for forbrukerne. For med flere mobile bankkunder, gir det mening for bankene å anstrenge seg for å bli mer kundevennlige.

Helt allright

Cicero Consulting forventer hyppigere bankbytter på grunn av større spredning i prisene mellom bankene. Forbrukerrådet vil tilføye at måten bankene behandler misfornøyde kunder på, også bidrar til at flere bytter. Fremgangsmåten Nordea Bank Norge har overfor Røeggen-klagerne, viser at også bankene har ulik kundeorientering mer generelt – og ikke bare på pris.

Uansett; i forkant av innføringen av mer moderne regler for kapitaldekning, har vi erfart at mange banker gir kundene dårligere betingelser. Dette bidrar til større forskjeller mellom bankene – mer strekk i laget, som det heter i sportsterminologien. Og det må vi kunne mene er helt allright.

Benyttet anledningen

Det som ikke er helt allright er at de bankene som gir kundene dårligere betingelser, begrunner det med signaler fra Finanstilsynet om innføring av nye regler for kapitaldekning. Lenge før det var klart hva de nye reglene faktisk ville bli, har norske banker allerede benyttet anledningen til å heve renta på boliglån, men også til å senke innskuddsrenta for småsparerne.

Men ikke alle banker har falt for fristelsen til å bruke debatten om kapitaldekning til å gi kundene dårligere betingelser: Skandiabanken gikk tidlig ut og signaliserte at de nye reglene ikke umiddelbart ville føre til dårligere vilkår. Dette har forbrukerne registrert. For nylig måtte Skandiabanken ut for å beklage at de hadde vansker med å ta unna alle søknadene som kommer fra dem som nå vil bli kunder i banken.

Mer verdt for eierne

De andre bankene kunne valgt å finansiere et nytt behov for mer kapital gjennom ikke å betale utbytte til eierne. Dette betyr ikke at eierne taper verdier: For hver krone som ikke utbetales i aksjonærutbytte, øker verdien for de samme eierne.

Det er altså ikke et verditap, men en vridning fra «cash i labben» til en mer verdifull eierpost.

En slik vridning passer normalt ikke kortsiktige og flyktige institusjonelle investorer. Derfor er det sikkert vanskelig for banksjefene å gå for en slik løsning. Da er det lettere å velte belastningen over på kunder, som banken uansett ikke mister grepet om.

For bankene har liten erfaring med å tape kontrollen med sine personkunder. Norske banker har til nå kunnet budsjettere med bare 5 prosent kundeavgang. Dette i motsetning til skadeforsikringsselskapene som har måttet regne med å miste mellom 13 til 16 prosent av kundene i løpet av ett år. Alle disse tallene fremkommer i Finans Norges kundeundersøkelser.

Vekten av forbrukermakt

Nå lever vi i en tid hvor det utvikles tekniske hjelpemidler, som gjør det lettere for kundene å reagere. Forbrukerrådets bidrag til utviklingen er finansportalen.no. Fra dette nettstedet kan alle sammenlikne tilbud fra alle i det norske bankvesenet. I tilegg kan man sette i gang bytteprosessen herfra, gratis og uten skjulte kostnader.

Vi kan regne med at det kommer flere slike løsninger i tiden fremover.

Og dersom vi kunder tar dem i bruk, vil også bankene endelig få merke vekten av forbrukermakt.