Forside > Siste Nytt > «System Error»

«System Error»

2. april, 2014
Jack Johnson ble aldri kontaktet av sykehuset og fikk en uhelbredelig sykdom.

Aftenpostens artikkelserie reiser flere viktige spørsmål. Først og fremst lurer vi på hvor forbrukerperspektivet er blitt av.

Staten er i gang med digitalisering av den offentlige forvaltningen, og må ha to tanker i hodet samtidig. Formålet med digitalisering er at det skal forbedre arbeidsprosesser og gjøre hverdagen enklere og tryggere for innbyggerne. Jack Johnsons eksempel understreker at helsevesenet må lage systemer som vi forbrukere kan stole på.

Det er bra at det offentlige har intensjoner om mer digitalisering. Men i iveren etter å lage digitale tjenester som gjør det enklere for tjenestemenn, må det offentlige også sørge for å ivareta et tilstrekkelig forbrukerperspektiv.

Vi har hørt påstander fra det offentlige om at digitale tjenester med stor forbrukervennlighet er svært dyre og kompliserte. Forbrukerrådet håper at offentlige virksomheter klarer å finne den gode balansen som sikrer en enklere behandlingsprosess for det offentlige, og en enklere hverdag for forbrukeren når de nå skal ta digitaliseringen videre.

Skriver på tastatur.Foto.

Foto: Colourbox.com

Kritisk dårlige rutiner

Forbrukerrådet synes saken om Jack Johnson er så alvorlig at det fortjener mer oppmerksomhet, selv etter at Helse Sør-Øst har lagt seg flate og forsikret om at de forbedrer rutinene sine. Det er vanskelig å akseptere at det offentlige går ut og sier at de ikke kan gi noen garanti for at nye og lignende datafeil skjer.

Etter vår mening skal for det første en pasient ikke være nødt til å ringe inn fire ganger for å purre på en innkalling han skulle fått automatisk. For det andre må det være mulig for personalet som tar imot disse telefonhenvendelsene, å loggføre samtalene på en måte som gjør det enkelt å hente inn raskt de som har falt ut av datasystemet. Denne saken viser ikke bare datasvikt, men også kritisk dårlige rutiner.

Når det offentlige skal digitalisere, må det først og fremst være for å gi forbrukeren en enklere og tryggere hverdag. Systemer som ender med å ramme forbrukere på det mest kritiske, er feilbygd og må endres.