Forside > Siste Nytt > Ta skader på mennesker like alvorlig som skader på ting
Justisdepartementet har en fem år gammel sak på sitt bord. Den handler om at hvis et produkt skader et menneske, skal det gi erstatning. Det skal hjelpe i en vanskelig livssituasjon, og det skal forebygge at slike ulykker skjer.

La oss si at ett av dine husholdningsprodukter tar fyr. Gulvet får gjennomgå, og du blir sittende med et stort brannsår. Da har du krav på å få fikset det ødelagte gulvet. Men hva med deg og brannsåret ditt?

– Slik det er i dag, har du bare krav på å få dekket lege- og sykehusutgiftene dine, med mindre skaden er så alvorlig at du blir mer enn 15 prosent invalid. Bare da vil du kunne ha krav på noen form for erstatning for skaden din, sier fagdirektør i Forbrukerrådet Gunstein Instefjord.

Forbrukerrådet har i lengre tid jobbet for innføring av en standardisert smerteerstatning.

– En smerteerstatning betyr rett og slett at du får kompensasjon for at du er påført smerter og plager, og de negative konsekvensene det fører med seg. Selv om noe går over, er det ingen bagatell.  Du kan ha veldig vondt i lang tid uten å bli 15 prosent invalid, sier Instefjord.

Gunstein Instefjord. Foto

Foto: Kjell Håkon Larsen

Dekker bredt

En smerteerstatning vil kunne gjelde for mange typer skader. Blant annet av kosmetiske produkter, som hårfarging eller hårfjerningsprodukter. Den vil også dekke plager som følge av ulykker på grunn av produktfeil- eller mangler.

– Vi har jo for eksempel sett eksempler i det siste på folk som har pådratt seg midlertidige brannskader på grunn av mobiltelefonbatterier som eksploderer. Det vil dekkes av en slik erstatning, sier Instefjord.

Sykdomssmitte igjennom mat er noe mange forbrukere utsettes for, og det kan være snakk om betydelig smerte. E.coli-utbruddet i 2006 rammet 18 personer, hvorav én person døde som følge av smitten. Saken belyser godt hvorfor det er behov for en ny erstatningslovgivning:

– Slik det er i dag, er det ofte opp til produsentene selv å velge om de vil gi erstatning eller ikke. Så du kan risikere å bli sengeliggende lenge med mye smerter, uten å ha krav på kompensasjon. I E.coli-saken valgte produsenten som stod bak de smittede produktene, å betale erstatning til skadelidende og pårørende, men vi kan ikke være avhengige av bedrifters godvilje på et så viktig punkt, sier Instefjord.

Vil gi færre skader

Innføring av en smerteerstatning vil også kunne gi oss et tryggere marked. Flere forbrukere vil antakeligvis melde ifra om skader og plager de får som følge av produkter og mat, og myndighetene vil kunne avdekke flere tilfeller av tvilsomme produkter. Produsentenes ansvar vil også bli synliggjort, noe som kan lede til økt fokus på produktsikkerhet.

– Hvis produsentene risikerer å måtte betale erstatning, vil de nok opptre mer varsomt. De vil tilegne seg mer kunnskap om helsefarlige produkter, og sånn kan vi unngå flere skader på forbrukere. Vi vil rett og slett få tryggere produkter på markedet, og dermed færre skader, forteller Instefjord.

Både Danmark, Sverige, Tyskland, Østerrike og Storbritannia har allerede en slik type smerteerstatning. Forbrukerrådet har i november sendt brev til Justisdepartementet hvor de oppfordrer regjeringen til å innføre samme lovgivning i Norge.

Hør mer om smerteerstatning i den nyeste episoden av Forbrukerrådets podkast: forbrukerradet.no/podkast.

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver
Maren Van Buren Struksnæs
Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og finans
(+47) 404 91 804
maren.struksnaes@forbrukerradet.no

Intervju?

Gunstein Instefjord  | 905 96 780
Høyoppløselig foto
Foto | Ole Walter Jacobsen

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker