Forside > Siste Nytt > Tar endelig grep mot utrygg bolighandel?

Tar endelig grep mot utrygg bolighandel?

10. juli, 2015
Vi er glad for at regjeringen nå lover å ta aktive grep for å gjøre noe med den utrygge bolighandelen.

Vi mener takstmannen er mye viktigere for en trygg bolighandel for både kjøper og selger enn hva eiendomsmegleren er.

Justis- og beredskapsdepartementet vurderer å stille takstmenn økonomisk ansvarlig etter feil i tilstandsrapporter ved bolighandel – og varsler høring om saken neste år. Statssekretær Jøran Kallmyr sier til e24 at regjeringen vurderer å innføre en autorisasjonsordning for takstmenn, å la takstmenn få profesjonsansvar og å gjøre takstmann til en beskyttet tittel.

Forbrukerrådet er positiv til disse tiltakene. Vi har etterlyst aktive grep for en tryggere bolighandel siden 70-tallet. Vi er fullstendig lei av meglerbransjens treneringer av initiativ for å få dette til.

10072015_boligØnsker takstmannens vurdering

Forbrukerrådets undersøkelser i boligmarkedeti 2014 viser at 9 av 10 boligkjøpere ønsker tilstandsvurdering av en kyndig takstmann før de byr på en bolig, og at hver 6. boligkjøper forteller at boligens tilstand viste seg å være dårligere enn hva de antok da de kjøpte. Fakta om tilstanden vil føre til at velholdte boliger kan oppnå bedre pris. Mens boliger som er forsømt av tidligere eiere, ikke kan selges uten at kjøpere får vite sannheten før de byr.

Et forslag om at profesjonelle må ta større ansvar, slik at forbrukerne ikke blir sittende igjen med svarteper, støtter vi 100 prosent. Selvsagt må dette også bety at meglerbransjens adgang til å håndplukke takstmenn må forbys, slik danskene har gjort det. Det vil også bety at takstmenn må få en større andel av betalingen knyttet til boligsalget.

Nå når takstmannen får økte kompetansekrav og økt ansvar, kan ikke eiendomsmeglerforetakene beholde 95 prosent av boligselgerens betaling for seg selv – og la takstbransjen få smuler.

Usunn kobling

Men det er veldig viktig at regjeringen også griper fatt i den meget usunne koblingen mellom meglere og takstmenn, og at tilstandsrapporter blir gode og grundige nok. Heldigvis har Standard Norge gjennom årelange drøftelser mellom alle aktører i bolighandelen utviklet den omforente standarden NS 3600. Den er utvilsomt mye bedre, mer presis og gir større trygghet for forbrukerne enn enkle verditakster og de gammeldagse boligsalgsrapportene, som fortsatt brukes i altfor stor utstrekning.

Vi støtter også fullt ut at det kan gjøres unntak for billige boliger og boliger der man anser at risikoen er lav. Men det må ikke i fremtiden være like såre enkelt for eiendomsmegleren å få droppet tilstandsrapporten og heller bruke pengene på styling, slik som det gjøres i dag.