Forside > Siste Nytt > Taxibransjen har store utfordringer

Taxibransjen har store utfordringer

3. oktober, 2013
Hedda Bryn Langemyr stiller i sin kronikk «Når den tryggeste veien hjem svikter», spørsmål om hva som kan gjøres for at kvinner fortsatt kan ta drosje hjem i trygghet.

En del av løsningen er å gjøre det enklere for taxisentralene og myndighetene å straffe regelbrudd.

Bryn Langemyr er ikke den eneste som har hatt ubehagelige og skremmende opplevelser som taxikunde. NRK forteller om et titalls kvinner som sier de har blitt tatt på rumpa eller sjikanert på andre måter. Det er grunn til å tro at de ikke er alene. I en undersøkelse Forbrukerrådet har gjort, svarer 22 prosent at de mener taxitjenester ikke kan betegnes som trygge. Dette tallet er urovekkende høyt.

Fra ord til handling

«Det å ta taxi hjem skal være trygt. Det er noe vi ønsker at folk gjør fremfor å gå alene hjem, og derfor må taxituren oppleves trygg for brukeren», sier Stian Berger Røsland, byrådsleder i Oslo. Nå inviterer han bransjen, kommunene og politiet til et felles møte, for å gjennomgå problemstillingen. Forhåpentligvis vil ord føre til handling. Det er åpenbart at det må jobbes med holdninger blant sjåførene, men problemet er større enn som så. Oslo Taxi forteller at de har begrenset myndighet overfor sjåfører, siden de er ansatt av taxieierne eller løyvehaverne. Løyvehaverne har stor makt over hva sentralene gjør. Med dagens organisering av taximarkedet kan det nesten virke som om sentralene står maktesløse overfor sjåførene.

Da Forbrukerrådet tidligere i år gjorde en utredning av taximarkedet, konkluderte vi med at dette er en av grunnene til at det norske taximarkedet ikke fungerer. Prøver en sentral å lage strengere regler, kan løyvehaverne blokkere forslagene eller ta med seg løyvene til en annen sentral. Man kan undre seg over hvorfor det ikke kommer noen reaksjoner fra sentralene mot de som trakasserer kundene. Det er fristende å tenke seg at det har sammenheng med at sentralene eies av løyvehaverne. Slik kan vi ikke ha det.

Må få konsekvenser

Trakasserer en sjåfør kunden sin, så må det få konsekvenser. Jeg sier meg enig med Bryn Langemyr, det finnes en del som aldri burde kjørt taxi. Dagens ordning hvor man får livslange taxiløyver, gjør det unødvendig vanskelig å fjerne personer som opplagt ikke burde drive med taxi.

Forbrukerrådet ønsker strengere krav til sjåførene. Det må bli enklere for både sentralene og myndighetene å straffe brudd på regelverk, for eksempel med utestengelse og midlertidig eller permanent fratakelse av løyve. Dette er tiltak som kan settes i verk straks. Sentralene må ta ansvar for en oppfølging av sjåfører som kunder klager på.

Dette er strakstiltak innen dagens organisering av taximarkedet. Taximarkedet trenger en fullstendig gjennomgang. Den nye regjeringen og Samferdselsdepartementet må gjennomføre en grundig utredning av taximarkedet. Forhåpentligvis vil dette kunne løse de åpenbare utfordringene når det gjelder kvalitet på tjenesten.

Taxi skal være en trygg vei hjem.