Forside > Siste Nytt > Taximarkedet modent for revisjon

Taximarkedet modent for revisjon

29. april, 2013
Taximarkedet preges av manglende konkurranse, for lav kvalitet og en uoversiktlig prisstruktur. – Markedet er opplagt modent for en revisjon, mener Forbrukerrådet.

– Dagens organisering er utdatert, og har opplagte utfordringer når det gjelder kvalitet og mulighet for kundene til å velge ut fra pris, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Forbrukerrådet har gjennomført en utredning av taximarkedet, der en rekke sentrale aktører på myndighetssiden og bransjen har kommet med innspill. De avdekker flere utfordringer knyttet til dagens organisering.

Flesland oppfordrer samferdselsministeren til å gjennomføre en grundigere utredning av drosjemarkedet.

– Nå har vi vist at taximarkedet ikke fungerer. Nå ber vi samferdselsminister Marit Arnstad gjøre noe med det, opplyser Forbrukerrådets direktør.

Paradoksal konkurranse

Utredningen viser at taximarkedet er komplisert, og har en rekke særegenheter sammenlignet med andre markeder.

– Det er et paradoks at økt tilbud ofte resulterer i økte priser. Flere taxier betyr færre turer på hver sjåfør, som igjen må ta bedre betalt for å opprettholde inntjeningen. Dette viser både erfaringer fra Norge og våre naboland, sier Flesland.

Det er også bred enighet om at dagens prisstruktur er for komplisert, og gjør det vanskelig å få på plass en virksom konkurranse.

– Det er svært vanskelig for kundene å orientere seg om pris. Vi trenger en enklere prisstruktur og sammenligningsverktøy for å kunne orientere oss i dette markedet, sier Randi Flesland.

Myndighetene må se på markedet

Det fremkommer også at det flere steder er dårlig opplæring innen både service og geografikunnskap, samt manglende norskkunnskaper blant mange sjåfører.

– Vi ser at kompetansen blant mange løyvehavere og sjåfører ikke er god nok. Vi trenger offentlige eksamener, kjentmannstester og språkopplæring, understreker Flesland.

Forbrukerrådet mener også at det må bli enklere for sentralene og myndighetene å straffe brudd på regelverk, for eksempel med utestengelse og midlertidig fratakelse av løyve.

– Dagens ordning hvor man får livslange løyver, gjør det unødvendig vanskelig å fjerne personer som opplagt ikke burde drive med taxi, sier Randi Flesland.

Om utredningen

Forbrukerrådet har gått gjennom tilgjengelig forskning på området, gjennomført åpen høring og hatt samtaler med aktører som Taxiforbundet, Konkurransetilsynet og flere fylkeskommuner.

Taxiutredning
Brev til Samferdselsministeren
Forbrukerrådets taxiutredning – spørsmålsskjema
Svar fra Østfold fylkeskommune
Svar fra Oslo kommune – Høringssvar
Svar fra Oslo kommune – vedlegg bystyrets vedtak 184-12
Svar fra Norsk Transportarbeiderforbund
Svar fra Norges Taxiforbund – høringssvar
Svar fra Norges Taxiforbund – forslag til lov- og forskriftsendringer
Svar fra Sør-Trøndelag fylkeskommune
Svar fra Konkurransetilsynet
Svar fra Akershus fylkeskommune – høringssvar
Svar fra Akershus fylkeskommune – vedlegg prisoversikt
Svar fra Vest-Agder fylkeskommune
Svar fra Østfold fylkeskommune – ettersendt vedlegg TØI-rapport
Svar fra Oslo kommune – vedlegg byrådssak
Svar fra Oslo kommune – vedlegg bystyrets vedtak 43-09
Svar fra Buskerud fylkeskommune
Svar fra Rogaland fylkeskommune
Svar fra Rogaland fylkeskommune – rammebetingelser for drosjenæringen i Rogaland
Svar fra Hordaland fylkeskommune – høringssvar
Svar fra Hordaland fylkeskommune – del 2
Forbrukerrådets taxiutredning – Invitasjon til høring