Forbrukerrådet har fått en rekke henvendelser om selskapet klagehjelp.no siden nyttår. Tenk deg om før du takker ja. I de fleste tilfeller finnes det gode gratisordninger.

– Klagehjelp.no tar kontakt med folk som kan ha rett på penger fra kjøp de har gjort. Det er fullt lovlig, men de er veldig direkte, og det er uklart hva de egentlig tilbyr. Vi mener at de tjener penger på folk som er usikre på rettighetene sine, og som mangler viktig kunnskap om gruppesøksmål, sier Pia Cecilie Høst, leder av Forbrukerdialog.

Mann som får hjelp til å klage.Foto

Foto:Colourbox

Det skal mye til for å vinne et gruppesøksmål

Klagehjelp.no kontakter forbrukere direkte som kan ha rett på penger. For å få den muligheten må du betale penger. Spørsmålene vi får inn, handler blant annet om at klagehjelp.no forsøker å samle forbrukere til et gruppesøksmål vedrørende aksjer i Acta Eiendom/Global Eiendom. Vi har fått inntrykk av at folk må betale flere tusen kroner for å være med.

Forbrukerrådet har tidligere vært ute og advart mot klagehjelp.no 

– Folk må være klar over at det er mye som må være på plass for å vinne frem med et gruppesøksmål. For det første må det bevises at selskapet har handlet galt, og alle sakene må være tilnærmet like. Det er også viktig å være klar over at saken kan være tapt om du klager for sent, sier Høst.

– En sak som må løses i retten, kan være en lang prosess. Forbrukerrådet har i en sak mot DnB på vegne av forbrukere, måttet gå til Høyesterett for å få det bevist at det var mulig å gå til gruppesøksmål, før vi kunne starte med selve saken, legger hun til.

DnB anker sak om gruppesøksmål.

Slik løser du saken din uten ekstra kostnader

De fleste trenger råd og veiledning som forbruker når de skal klage på en profesjonell selger. Blir du ikke enig med selgeren, kan du kontakte Forbrukerrådet for råd og veiledning. Løser ikke saken seg, kan du klage til ulike nemnder hvor behandlingen ikke koster deg noe.

– Ved å få din sak behandlet i Forbrukerrådet, eller en av nemndene, kan saken løses uten å gå til en dyr rettssak, avslutter Pia Cecilie Høst.

Her kan du kontakte oss for hjelp.

Relaterte saker