Forside > Siste Nytt > Tiden er inne

Tiden er inne

28. august, 2013
På Dagsrevyen tirsdag kveld gjorde finansminister Sigbjørn Johnsen det kjent at myndighetene vil undersøke konkurransesituasjonen i bankmarkedet.

Det er både viktig og riktig å gjøre dette nå. Finansministeren påpeker at det er lenge siden en slik helhetlig undersøkelse ble gjort. Både Finansdepartementet i sin pressemelding, og finanskomiteens formann Torgeir Micaelsen på sin blogg, sier at dette må skje nå fordi bankstrukturen har endret seg veldig siden forrige, tilsvarende utredning for ti år siden.

De teknologiske endringene har også bidratt til at det er relevant med en ny analyse av dette markedet.

Synkron atferd

Jeg vil også mene at bankenes synkrone atferd i forbindelse med moderniseringen av kapitaldekningsreglene, også har gjort det naturlig å sette konkurranseforholdene i bankmarkedet under lupen. For selv banker som hadde tilfredsstillende kapitaldekning, valgte uten motforestillinger å sette opp prisene på boliglån. Hadde det vært virksom konkurranse, ville  bankene blitt straffet ved at kundene beveget seg til en konkurrent.

Mye tyder på at Finans Norge mener timingen er dårlig, fordi bankene strever tungt med å tilpasse seg nye kapitaldekningsregler.

Men bankenes hektiske arbeidshverdag kan ikke være til hinder for at myndighetene undersøker konkurranseforholdene. Man kan faktisk tenke seg en Finansutredning som ikke var dominert av bankfolk!

Bare 5 prosent av oss bankkunder bytter bank. Av de ulike delmarkedene som til sammen utgjør finansmarkedet, er bankmarkedet det minst flyttevennlige. For eksempel er det prosentvis færre bankkunder som bytter bank enn det er livsforsikringskunder som bytter forsikringsselskap.

Barrierer mot å bytte

Det må være flere grunner til at forbrukere ikke bytter bank. BI professor Tor W. Andreassen peker på en del psykologiske faktorer, mens undersøkelser fra finansportalen.no og Finans Norge peker på en del praktiske forhold. Og et bredt utvalg av mulige barrierer må være gjenstand for en undersøkelse.

Å kunne ta med seg kontonummer og automatiserte betalingstjenester fra en bank til en annen, har vært pekt på som enn del av løsningen. Produktpakker som hever terskelen for å bytte, er utpekt som en årsak til at ikke flere bytter.

Det siste som har kommet meg for øre, er hvordan banker nekter forbrukere å benytte hjelpere som er virkelig uavhengige rådgivere. Forbrukerrådet mener bankene må tåle at forbrukere velger å bruke en nøytral «innkjøpshjelper». Banker som boikotter kunder som ønsker slik hjelp, reduserer forbrukernes valgfrihet.

De skal selv kunne velge sin hjelper.

Her finner du ministrene Johnsen og Aasrud sine svar til Finanskomiteen, hvor de åpner for en undersøkelse av bankmarkedet.