Forside > Siste Nytt > Tilslørte meglerforetak

Tilslørte meglerforetak

24. april, 2014
Den nye foreningen «Eiendom Norge» vil være det motsatte av hva vi her i landet hittil har sett på som talerør for brede samfunnsinteresser.

En pressemelding fra Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF) forteller at man bytter navn til «Eiendom Norge». Nå hører det absolutt til unntakene at vi reagerer på hva en bransjeforening vil kalle seg. Men akkurat i dette tilfellet gjør vi et unntak. Og det skyldes at tidligere EFF sier at et mål med navnebyttet er at de nå også blant annet skal bli «Norges ledende bolig- og bransjepolitiske organisasjon».

Det er fint at foreningen er så krystallklar om målet sitt. Da har vi grunnlag for debatt.

Varsku! – boligselgere

Eiendom Norge  ̶  «Norges ledende boligpolitiske … organisasjon»  ̶  vil være en forening der tyngden av medlemmer helt klart er kjeder som selger eiendomsmeglingstjenester – med storbankene som betydelige eiere. Styrets sammensetning, med representanter for de største meglerforetakene, speiler dette.

Eiendomsmeglerkjedenes oppdragsgivere er boligselgere, både privatpersoner – og ikke minst bedrifter – som skal selge eiendom. For den som har fulgt den boligpolitiske debatten, er det lett å se sammenfall i synspunkter fra eiendomsmeglere, boligutbyggere og fra banknæringen. Det er grunn til å rope et varsku mot at kjedene bygger seg opp rundt et gigantisk mediesirkus, der boligprisstatistikken er nøkkelen inn i alle landets redaksjoner.

Eiendomsmeglerforetakenes forening kjempet til det siste imot at kjedenes prislister skulle offentliggjøres på nettet, slik at boligeiere lettere kunne sammenlikne prisene. Her var faktisk ikke meglerne engang på boligselgernes side.

Løsningen ble at Regjeringen i fjor måtte pålegge selskapene å legge prislisten på nett.

Og foreningen av eiendomsmeglerforetak har ikke gjort noe for å stanse utviklingen i retning av stadig mer forvirrende prislister.

Megler. Foto.

Foto: Colourbox.com

Det er du som betaler

Disse kjedene har stor makt over boligmarkedet i Norge. Det er også lukrativt. Vi ser hvordan sekretariatet deres firedobles i løpet av halvannet år, og enorme ressurser kobles opp for å være dominerende i mediebildet.  Forbrukerne betaler i siste instans for dette, ikke rart at eiendomsmeglingstjenester koster i Norge!

Meglerne har høy kompetanse på tinglysing, og på markedsføring. Det er viktig og fint. Men når reklamasjoner kommer, understreker de gjerne at de har lav kompetanse på bygg. Foreningen har heller ingen vesentlig kompetanse på hvordan prisene kommer til å utvikle seg fremover. Der bommet de i 2013 så fullstendig, at de brukte flere måneder av det siste året på å gi journalister skylden for boligprisfallet. Journalister som bare rapporterte en viktig nyhet, på et svært aktuelt vendepunkt – og av stor interesse for mange.

Eksempler på at foretakene ikke står på forbrukernes side, er derfor lett å finne.

Likte det gamle navnet

Forbrukerrådet har mye å gjøre med EFF. Vi kan finne løsninger, og vi riser og roser talsmenns handlinger og synspunkter utelukkende ut fra hva vi mener er i forbrukernes beste interesse.

Og vi likte deres gamle navn.

Derfor håper vi at journalister vil passe på å få med i sine budskap at det er synspunkter fra eiendomsmeglernes foretak som kommer til syne hos nyskapningen Eiendom Norge.