Bolig

Tips til hybeljakta

19. juli, 2017

I forbindelse med samordnet opptak til universiteter og høyskoler kommer tusenvis av unge forbrukere inn i et presset leiemarkedet, og da er det lett å bli utnyttet.

Spørsmål om husleie er den nest vanligste henvendelsen til Forbrukerrådet, viser tall for første halvdel av 2017. Vi har tipsene som gjør at du unngår å komme i trøbbel.

Her kan du lese forbrukerstatistikken for første halvdel av 2017. 

Få det på papiret

Det er viktig å ha en skriftlig avtale. I den skal alle viktige forhold være med som summen for husleien, når du skal betale, hvem du skal betale til, hva som er inkludert, og eventuelle andre plikter.

Husleien skal dekke alle utgifter som forsikringer for bygget, kommunale avgifter og ytre vedlikehold. Strøm må leietaker som regel betale selv, men da må det være avtalt. Du kan heller ikke regne med at internett og kabel-TV er med. Spør utleier om hva som er inkludert i prisen, og om det følger med ekstraplikter som gangvask og snømåking.

Dame pakker ut av esker i hus. Foto.

Her finner du Forbrukerrådets husleieavtale.

Her kan du finne sjekkliste for leie av bolig og lese mer om husleieregler.

Sjekk oppsigelsestiden

Mye kan skje i løpet av et år, og da er det greit å vite når du kan si opp. Har du en løpende avtale, står du og utleier fritt til å bestemme oppsigelsesfristen. Det vanlige er å ha en tre måneders oppsigelsesfrist for en leilighet og en måned for en hybel.

Det er mulig å lage en avtale som du ikke kan si opp. Da må du bo der fra en bestemt dato til en annen. Det skal komme klart frem av avtalen, og loven sier at perioden må være minst tre år for et hus eller leilighet, og ett år for en sokkelleilighet eller hybel i en enebolig eller tomannsbolig som utleieren også bor i. Har utleier en ekstra god grunn, som at hun skal være bortreist ett år, er det også lov å gjøre det. Årsaken skal stå i kontrakten.

Krev depositumskonto

Depositum er for å sikre at utleier får husleie eller erstattet ting som du ødelegger, og ikke har penger til å erstatte. Det skal settes på egen depositumskonto av utleier, og kontoen skal stå i ditt navn. Studentsamskipnadene er unntatt. De kan sette pengene inn på en felles konto. Utleier skal betale kostnaden for kontoen.

Sett aldri depositum inn på utleiers personlige konto. Da har du ingen kontroll, og det kan bli vanskelig å få igjen pengene.
Ikke sjelden blir det uenighet om skader på boligen i etterkant, eller utleier kan hevde at noe er blitt borte. Du kan sikre deg mot erstatningskrav ved å bruke vårt overtakelses- og tilbakeleveringsskjema. Ta bilder og skriv ned hvilke skader som allerede finnes i leiligheten når du overtar den, så du ikke får skylden for herjingene til tidligere leietakere.

Her finner du Forbrukerrådets overtakelses- og tilbakeleveringsskjema.

Prisøkning er bare lov etter visse regler

Utleier kan kun kreve husleieøkning i samsvar med konsumprisindeksen én gang i året. Dette kan kun skje dersom utleier har gitt minst én måneds skriftlig varsel, og du må ha bodd i leiligheten i minst ett år.

Konsumprisindeksen settes av Statistisk sentralbyrå og viser prisutviklingen på varer og tjenester som forbrukere etterspør.

Beregn lovlig husleieøkning selv hos Statistisk sentralbyrå.

Har leieforholdet vart i minst to og ett halvt år, kan utleier kreve at leien blir tilpasset gjengs leie. Gjengs leie er hva som vanligvis tas for en tilsvarende bolig i området der du bor. Du vil få en frist på seks måneder før den nye leien begynner å gjelde, og du har selv rett til å gjøre det samme om leieprisene går ned.

Hvis uhellet er ute

Hvis du er uenig med utleier om noe, og dere ikke greier å løse saken dere imellom, finnes det egne husleietvistutvalg i Oslo, Trondheim og Bergen som kan hjelpe deg. Har ikke lærestedet ditt et slikt utvalg, kan du gå til konfliktrådet eller forliksrådet. Som student kan du få juridisk veiledning av studenter i Tromsø, Trondheim, Oslo og Bergen.

Tips til husleiejakten

  • Bruk kontrakt.
  • Se boligen før du betaler og undertegner.
  • Sjekk hva som er inkludert i husleien.
  • Undersøk hvilke plikter du får.
  • Sjekk oppsigelsestiden.
  • Krev depositumskonto.
  • Skriv ned skader på boligen med utleier ved inn- og utflytting.
  • Ikke undertegn en avtale for andre. Skal du bo i kollektiv, bør alle undertegne.
Abonner på vårt nyhetsvarsel