Forside > Siste Nytt > Trangt på toget

Trangt på toget

13. desember, 2013
Pendlere på Østlandet melder om stappfulle tog i rushtiden. Nå krever Forbrukerrådet fortgang i arbeidet med å øke kapasiteten i togtilbudet.

Seks av ti i Forbrukerrådets pendlerpanel sier de ofte eller alltid opplever trengsel på toget.

– Dette viser at kapasiteten må økes raskere enn planlagt, for togene er allerede fulle, sier Anne Haabeth Rygg, fagdirektør for samferdsel i Forbrukerrådet.

NSBs nye «grunnrutemodell» skal gi togpendlerne i Oslo-området en bedre og mer forutsigbar hverdag. En sentral brikke i arbeidet med å bedre kapasiteten er nye Høvik stasjon i Bærum, som skal fungere som snuplass for togene. Et forsinket signalanlegg utsetter nå «togrevolusjonen». Den store ruteforbedringen på Østlandet som skulle iverksettes om ganske nøyaktig ett år, er utsatt til 2015.

– Pendlernes tilbakemeldinger til oss, kombinert med passasjerøkningen, gjør at NSB, Jernbaneverket og politikerne nå burde føle seg stresset av mer enn bare julestria, sier Haabeth Rygg.

Kan velge bort tog

Nesten 90 prosent av de 254 pendlerne som deltok i undersøkelsen, sier komfort er viktig når de skal velge reisemåte. Nesten like mange sier det ikke er akseptabelt med ståplass på toget, på vei til og fra jobb og skole. Skal tog være et attraktivt transportmiddel, må kapasiteten økes, for man kan ikke satse på at folk er villige til å reise oftere uten sitteplass, enn med.

– Vi tror smertegrensen for togpassasjerene snart er nådd, og mange pendlere sier allerede at de vurderer andre reisemåter. Nå må politikerne få kapasitetsøkningen tilbake på skinnene, sier Haabeth Rygg.

For å øke kapasiteten på jernbanenettet på Østlandet er full utbygging av InterCity-triangelet, med dobbeltspor mellom Skien, Halden og Lillehammer viktig. Først da kan man sikre togpassasjerene et pålitelig, punktlig og stabilt tilbud.

Kom med innspill

Er du togpendler på Østlandet og vil delta i Forbrukerrådets pendlerpanel, kan du registrere deg på forbrukermening.no. Du vil da få tilsendt spørreundersøkelser per e-post. Resultatene vil bli brukt som innspill til NSB, Jernbaneverket og myndighetene for å bidra til en bedre hverdag for pendlerne.

Forbrukerrådets pendlerundersøkelse desember 2013 – komfort og trengsel