Forside > Siste Nytt > Trekker forslag om gjeldsregister

Trekker forslag om gjeldsregister

12. november, 2013
Den nye regjeringen trekker forslaget om et offentlig gjeldsregister. - En tabbe, mener Forbrukerrådet.

– Regjeringen burde landet forslaget nå og helst strammet opp ambisjonene, slik at registeret kunne inneholdt flere typer gjeld og også sanksjoner, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

Gjeldsregister var ment å være et verktøy til å kunne foreta en vurdering av lånesøkers betalingsevne. Det skulle blant annet omfatte kredittkort og usikret forbrukslån, som ikke fremkommer i eksisterende registre.

I et brev fra statsministeren til Stortinget blir nå proposisjonen trukket.

Sjekke søknader om lån

Det var regjeringen Stoltenberg som på tampen la frem et forslag om å innføre et register som skal gjøre det lettere for banker å sjekke søknader om lån, og for låntakere å unngå gjeldsproblemer. Det kalles et gjeldsregister.

Det ble i proposisjonen fra den rødgrønne regjeringen forslått å sette av 3 millioner kroner til etableringen av et gjeldsregister.

Forbrukerrådet mener disse tre millionene ville vært vel anvendte penger: Beløpet tilsvarer ikke mer enn prisen på 90 saker om gjeldsordning. I fjor var det 3300 slike saker i Norge. En investering i et gjeldsregister ville slik gått i pluss, dersom det hadde ført til en nedgang på 2,7 i antall saker om gjeldsordning.

– Dette ville vært godt innenfor rekkevidde for gjeldsregister, sier fagdirektør Jorge B. Jensen.

Forbrukerrådet har vært en pådriver for å etablere et gjeldsregister i Norge.

– Stadig flere unge voksne makter ikke å håndtere gjelda si. Og gjeldsbyrden vokser blant alle typer forbrukere. Dette var derfor et forslag i rett tid, mente Forbrukerrådet da forslaget ble fremmet i høst.