Forside > Siste Nytt > Trenger sterkere lut enn saltfilm

Trenger sterkere lut enn saltfilm

19. september, 2014
Helsedirektoratet har lansert en ny kampanje for å få nordmenn til å redusere saltinntaket.

Sentralt i kampanjen er informasjonsfilmer som forteller oss om fordelene ved å spise mindre salt. Informasjonen er viktig og intensjonene er gode, men fokus er etter vår mening feil. Hovedansvaret for saltreduksjon kan ikke legges på forbrukerne.

Vi spiser ikke salt. Vi spiser mat, som inneholder salt. 80 prosent av saltet vi får i oss, er i maten når vi kjøper den. Det er skjult i helt vanlige matvarer som brød, frokostblandinger, kjøttprodukter, ost, sauser og ferdigmat, og er i mange tilfeller høyere enn i salte snacksprodukter.

Salt har mange funksjoner i industriell matproduksjon og –prosessering, inkludert det å sikre at maten er trygg. Samtidig sier matvareindustrien at det er mye å gå på. De kan kutte saltet, men vil ikke gjøre det før konkurrenten også gjør det.

Helseministeren har tatt initiativ til et partnerskap med matvareindustrien om saltreduksjon. Målet er å sette felles og forpliktende mål for hvor mye salt det maksimum kan være i ulike matvaregrupper. Vi har høye forventninger til dette partnerskapet, som må bli operativt så raskt som mulig. For på dette området henger Norge etter. Tilsvarende arbeid har pågått i en årrekke i land som Storbritannia og Danmark.

Norske myndigheter har forpliktet seg til å arbeide med saltreduksjon. Tusen dødsfall i året kunne vært unngått hvis saltinntaket ble halvert. Verdens helseorganisasjon har satt et mål om 30 prosent reduksjon innen 2025. I norsk sammenheng betyr det en reduksjon i gjennomsnittlig daglig inntak fra 10 til 7 gram per person. Da trengs det andre virkemidler enn kampanjefilmer som skyver ansvaret over på den enkelte forbruker.