Siste nytt

Tryg best på helseforsikring i vekst

13. november, 2019

Forbrukerrådet har undersøkt private helseforsikringer, og trillet alt fra en treer til en sekser på terningen. Samtidig ber interesseorganisasjonen deg vurdere om dette er noe du bør bruke penger på.

Dette er andre gang Forbrukerrådet ser på behandlingsforsikring, og direktør Inger Lise Blyverket registrerer at standarden har hevet seg noe fra i fjor.

– Det er bra. Bransjen har tatt tilbakemeldingene på alvor, og leverer mer forbrukervennlige produkter. Samtidig ser vi at det er altfor krevende å forstå vilkårene for forbrukerne. De bør være tydeligere, slik at de også blir mulige å sammenligne.

Om lag en halv million nordmenn har helseforsikring gjennom jobben. Cirka 60 000 har imidlertid kjøpt selv, og det er produktene i dette voksende markedet Forbrukerrådet har undersøkt. Tryg kommer også i år seirende ut av sammenligningen. Det er tett i teten, men det er enkelte ulikheter i innholdet. Nemi får bare tre øyne på sin terning. De dekker færre behandlinger og er dessuten mindre tilgjengelige. De kriteriene som er tillagt mest vekt er spesialistbehandling, operasjon, billeddiagnostikk og dagkirurgi. I tillegg kommer pris, online legehjelp, garantitid og kreftbehandling.

Sammenligning av forsikringsselskapene

Logo Tryg.FotoTerning med seks øyne.Ikon
Logo Storebrand.FotoTerning med fem øyne.Ikon
Logo Gjensidige.FotoTerning med fem øyne.Ikon
Logo IF.Foto Logo Vertikal Helse.FotoTerning med fem øyne.Ikon
Logo Sparebank1.FotoTerning med fire øyne.Ikon
.Logo Nemi forsikring.FotoTerning med tre øyne.Ikon

Folk frykter lang ventetid på helsehjelp

Frykt for lang kø til helsehjelp er årsaken til at stadig flere kjøper helseforsikringer, tror Blyverket. Hun peker på at alle har en lovfestet rett til helsehjelp, og at helseministeren i et intervju med Dagsavisen i februar har uttrykt bekymring for at private helseforsikringer kan undergrave hele den norske helsetjenesten. Forbrukerrådets vurdering av private helseforsikringer skal ikke leses som en anbefaling om å la seg forsikre på denne måten, påpeker hun.

– Det er etter vår oppfatning et åpent spørsmål om hvor hensiktsmessig forsikring er privatøkonomisk. Det er heller ikke ventetid på alle behandlinger, og i slike tilfeller har ikke forsikringen noen verdi.

Markedet har hatt en økende vekst, og en undersøkelse Forbrukerrådet har fått utført viser at den kan eskalere. Hele 240 000 forbrukere sier nemlig at de vurderer å kjøpe seg privat helseforsikring i løpet av det nærmeste året.

Vil ha tydeligere vilkår og pris

Selv om selskapene har forbedret seg fra i fjor, stadfester Inger Lise Blyverket at de stadig har mer å gå på. Hun vil at de i tillegg til bedre dekning, også bør gjøre det lettere å forstå vilkårene. Dessuten kan flere av dem gjøre det enkelt å finne ut om de gir rabatt via for eksempel medlemskap i en forening.

– Kommer du frem til at det er riktig for deg å kjøpe helseforsikring, skal du vite hva du kjøper, og du skal lett finne den beste prisen, avslutter hun.

Det er seks leverandører som tilbyr behandlingsforsikring til privatpersoner. Vertikal Helse skiller seg ut med at de ikke krever helseerklæring for å tegne forsikring. Noe annet de er alene om, er å sjekke om pasientene kan få behandling i det offentlige, som du likevel har krav på uten forsikring. Nemi (tidligere Vardia) og Sparebank 1 har noen begrensninger sammenlignet med de andre leverandørene.

Rapport | sammenligning av helseforsikringRapport | spørreundersøkelse om helseforsikring

Ventesone.Foto
Inger Lise Blyverket.foto

Inger Lise Blyverket

Forbrukerdirektør

Hva er helseforsikring?

Når du kjøper en helseforsikring, er du garantert behandling innen en viss tid. Det kan innebære psykologtimer, operasjon, MR, immunterapi, fysioterapi, rus- og spillavhengighet og rådgivning. Rapporten sier mer om hva de ulike selskapene tilbyr. Helseforsikring benyttes oftest for å komme til fysioterapeut, kiropraktor, legespesialist og diagnostikk.

Presse

Pressebilde av Inger Lise Blyverket til fri bruk. Foto: John Trygve Tollefsen

Abonner på vårt nyhetsvarsel