Økonomi

Tynn anke fra DNB

3. februar, 2017

DNB ønsker ikke å møte 180 000 kunder i retten, og anker tingrettens ja til Forbrukerrådets gruppesøksmål.

Oslo tingrett avgjorde 6. januar at Forbrukerrådets søksmål mot DNB kan fremmes som et gruppesøksmål. Retten avviste dermed bankens krav om at sakene må fremmes av hver enkelt kunde. Nå har DNB bestemt seg for å anke kjennelsen til lagmannsretten.

Etter første gjennomlesning ser ikke Forbrukerrådet noen nye argument i DNBs syvpunktsliste for å anke.

– Retten var tydelig på at saken egner seg som gruppesøksmål. Forbrukerrådet vant på alle punkter. Det er vanskelig å se hva nytt DNB nå satser på å få gjennomslag for, sier direktør Randi Flesland, i Forbrukerrådet.

– Gruppesøksmål er eneste måten disse kundene kan vinne frem med sine krav på. Å sende tusenvis av DNB-kunder enkeltvis inn i rettsapparatet er en praktisk og økonomisk umulighet.

DNBs hovedkontor i Bjørvika.foto

Ønsker å vingeklippe søksmålet

Under behandlingen i tingretten hevdet DNB at kundene har hatt ulik opplevelse og forventning til produktene, og at disse forskjellene umuliggjør et gruppesøksmål. Banken mente også at pilotsak er en bedre søksmålsform, men avviser å binde seg av utfallet.

– DNB ønsker å vingeklippe søksmål. Bankens forslag er i virkeligheten ikke annet enn vanlige individuelle søksmål, hvor det blir opp til DNB å vurdere om dommen skal gjelde de øvrige 180 000 kundene, sier Randi Flesland.

Dette er saken

Aksjefondet DNB Norge, sammen med to andre aksjefond, ble markedsført som aktivt forvaltet. Det vil si at forvaltere analyserer aksjene som skal kjøpes og selges. Det har ikke banken levert. Fondet har i praksis bare kopiert børsens aksjesammensetning lik et indeksfond. Derfor skal ikke banken ha betalt for aktiv forvaltning.

Mange interesseorganisasjoner og myndighetsorganer i utlandet følger saken, både fordi det er stor oppmerksomhet på hvordan fond forvaltes, og fordi det er stor interesse om gruppesøksmål som søksmålform.

Les mer om Forbrukerrådets søksmål

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad.Foto

Øyvind H. Kaldestad

Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm

Pressefoto

Forbrukerrådet i Oslo tingrett (Foto: Forbrukerrådet)

Forbrukerdirektør Randi Flesland (Foto: CW Foto)

Abonner på vårt nyhetsvarsel