Siste nytt

Unge dropper å gå til legen

9. januar, 2019

En fersk undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at seks av ti unge lar være å gå til legen, fordi det tar for mye tid. Undersøkelsen viser at de likevel vil bestille time, dersom de kan få den på video.

Forbrukerrådet har lenge sett på i hvilken grad legene henger med i utviklingen, og har for eksempel funnet at bare åtte prosent tilbyr time på video. Det til tross for at det kunne spare pasientene for mye tid, og dessuten samfunnet for milliarder. Nå har Forbrukerrådet spurt om folk har latt være å gå til legen selv om de burde, fordi det tar for lang tid, forteller fagdirektør Anne Kristin Vie.

– Det er aller mest bekymringsfullt at det var flest unge, hele seks av ti, som svarte ja. Fire av ti i befolkningen totalt svarte det samme. Da er det et identifisert problem at det er så tidkrevende å gå til legen.

Tendensen til å gå til legen stiger jevnt med alderen, og blant dem over 60 år lar bare 13 prosent være å gå til legen av tidsnød. I tillegg til at unge i størst grad dropper legetimen, viser undersøkelsen også at kvinner ikke prioriterer å bruke tid på legebesøk.

Seks av ti.Illustrasjon

Helsefremmende å gi legetime på video

Fagdirektøren viser til at nettopp det å oppsøke lege i tide, kan hindre at en sykdom utvikler seg verst mulig.

– Når en ung kvinne bekymrer seg for en føflekk, men lar være å gå til legen selv om hun egentlig mener hun burde, ja, så må vi gjøre noe.

I Forbrukerrådets undersøkelse har folk selv svart på hva som er løsningen. Fire av ti ville nemlig likevel bestilt legetime, hvis det var mulig å få den på video, og dermed slippe fravær fra slikt som jobb og skole.

– Det viser at det kan være helsefremmende å tilby legetime på video. Forbrukerrådet vil derfor få det inn i fastlegeforskriften at det skal være et obligatorisk tilbud til pasientene, opplyser Anne Kristin Vie.

Forbrukerrådet understreker at ikke alle konsultasjoner egner seg for video, men at en betydelig del vil kunne avvikles på denne måten.

Presse

Anne Kristin Vie
Fagdirektør
995 68 816
Høyoppløselig foto av Vie

Abonner på vårt nyhetsvarsel