For første gang er klagestatistikk for hele forbrukerområdet i Norge samlet. Bil, bank og bolig er det som skaper mest trøbbel for forbrukerne.

Forbrukerorganisasjonene består av Forbrukerrådet, Forbrukerombudet, Forbrukertvistutvalget, Markedsrådet, Forbruker Europa og 14 klagenemnder. Direktør for Forbrukerrådet, Randi Flesland er glad for at sammenstillingen er på plass:

– Den samlede statistikken gir et godt bilde av hva det er forbrukeren trenger hjelp til før og etter kjøp, hva som går galt, og hva det strides om.

statistikk til ft

Det er Barne- og likestillingsdepartementet som har bestilt rapporten fra Forbrukerrådet.

– Norske forbrukere har et sterkt vern, men – som rapporten viser – ser vi at flere klager til forbrukerorganisasjonene. Enkelte markeder peker seg ut som spesielt problematiske for forbrukerne. Regjeringen har satt i gang flere tiltak som skal hjelpe forbrukerne til å ta informerte og gode valg i krevende markeder. Vi har også gitt forbrukerne bedre klagemuligheter, sier forbrukerminister Solveig Horne.

Bil, bank og bolig skaper problemer

Totalt kom det inn nærmere 32 400 klager til de ulike forbrukerorganisasjonene i 2016. Det er tre markeder som stikker seg frem som ekstra vanskelige for norske forbrukere å ferdes i: Bil, bank og forsikring havner på klagepallen med sine høye klagetall.

– Det er tydelig at parkering skaper hodebry for folk, her kommer det inn mengdevis med klager til Parkeringsklagenemnda. Bruktbilkjøp er også noe folk ofte får problemer med, forteller Flesland.

På andreplass på klagetoppen finner vi bank- og forsikringstjenester. Her er det hovedsakelig skadeforsikring og banktjenester som er til besvær, men også syke- og ulykkesforsikring og eierskifteforsikring er betydelige.

Den siste pallplassen går til boligtilknyttede kostnader. Her er både takstmenn og eiendomsmeglere representert, men den dominerende klageposten er håndverkertjenester.

– Vi ser at norske forbrukere ofte støter på problemer når det gjelder håndverkertjenester, men vi ser også at byggevarer, møbler og innredning er en relativt stor klagepost.

Flyreiser, kommunikasjonstjenester og IKT viser seg også som problematiske områder i sammenstillingen. Klagene på flyreiser har steget med hele 44 % fra 2015 til 2016.

Verdifull statistikk

Den samlede statistikken for forbrukerområdet tydeliggjør hva som plager forbrukerne, og hvilke områder som skaper mest vansker. Randi Flesland tror den unike sammenstillingen kan være med på å skape løsninger og tiltak til forbrukernes beste.

– Dette har gitt oss verdifull innsikt som vil hjelpe i planlegging av tiltak og utredning av de områdene som oppleves som mest problematiske for forbrukerne. Nå må vi identifisere hvorvidt strukturelle kjennetegn ved markedene representerer særskilte utfordringer, og finne løsninger som kan hindre mange konflikter.

– Nå ser jeg frem til å gå grundigere igjennom rapporten og rådene den gir. Rapporten er et nyttig bidrag i arbeidet med å styrke forbrukernes rettigheter i årene fremover, sier forbrukerminister Solveig Horne.

Statistikksammenstillingen er en del av Forbrukerrådets splitter nye Forbrukertrendrapport, som tar for seg den norske forbrukerhverdagens tilstand.

Klager etter organisasjon og sektor

Forbrukertrendrapporten

 

nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto
Maren Van Buren Struksnæs
Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill
(+47) 404 91 804
maren.struksnaes@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker