Forside > Siste Nytt > Unngå leietull i vinterferien

Unngå leietull i vinterferien

14. februar, 2014
De aller fleste som leier hytter og biler i vinterferien er fornøyde, viser en undersøkelse Forbrukerrådet har gjort. Endel forbrukere er likevel uheldige. Vi gir deg rådene for en tryggere ferie.

– Les nøye informasjonen du får før du inngår avtalen og trenger du å klage, gjør det på stedet, sier direktør for forbrukerservice Ingeborg Flønes.

Flest misfornøyd med bilen

Det er flere som er misfornøyde med bil enn hytte av de som leier. Tretten prosent av de som har leid bil de siste tre årene, har vært misfornøyd med leiebilen. Det de har klaget på har i all hovedsak vært standarden. Tilsvarende har ni prosent vært misfornøyd med hytta de har leid. Også her er det standarden forbrukerne har vært misfornøyd med.

Hytter på fjellet. Foto.

Foto: Colourbox.com

– En forklaring på dette er at de færreste har sett hytta eller bilen før de inngår avtalen. Det kan lett oppstå et misforhold mellom dine forventinger og hva du faktisk får, kommenterer Flønes.

– Vårt råd mot brutte forventninger er at du setter deg nærmere inn i hva du faktisk leier. Spør for eksempel hvor gammel bilen er, og sjekk med kartet for å se hvor hytta faktisk ligger, legger direktøren til.

Klag på stedet

– Hvilke rettigheter du har når du leier bil avhenger av hva som er avtalt mellom utleier og deg. Dere kan fritt avtale hva som skal stå i kontrakten, så lenge avtalevilkårene ikke er urimelige, sier Ingeborg Flønes.

Forbrukerombudet har vært med å lage standardvilkår for leiebilbransjen. Slik at disse vilkårene er godkjente av forbrukermyndighetene.

– Skal du klage, så bør du alltid klage på stedet, og utleier av bilen eller hytta må få mulighet til å gjøre endringer for å imøtekomme klagen. Er bilen mer slitt enn du er forespeilet, eller mangler hytta varmt vann som avtalt, må du ta det opp så fort det er praktisk mulig. Klager du først når du skal levere hytte- eller bilnøkkelen tilbake, ja, da er det for sent, sier hun.

Nøkkelløsing

– En måte å forsøke å unngå problemer på, er at du og utleier ser over hytta og bilen sammen, både når du mottar og leverer nøklene tilbake. Da oppdager dere eventuelle feil sammen, og kan bli enige om hvordan dere skal løse dette. Uansett feil eller ikke, så signerer dere for oppgjør og avsluttet leieforhold på stedet, oppfordrer hun.

Forbrukerrådet har mange eksempler på tvister som oppstår i etterkant av et leieforhold ved at forbrukere får krav om erstatning for skraper i bilen eller hull i hyttesofaen. Det kan unngås ved å bruke litt ekstra tid sammen med utleier når nøklene skifter hender.

Klagehjelp

– Har du leid bil i Norge og har behov for å klage, så kan du klage til Klagenemnda for leiebil. Leier du hytte, finnes det ingen tilsvarende ordning. I hyttetilfellene må du i første omgang gå til Konfliktrådet eller Forliksrådet i kommunen. I begge tilfeller kan Forbrukerrådet gi råd og veiledning, sier Ingeborg Flønes.

Her kan du kan lese om Klagenemnda for leiebil og hvem som er medlemmer.

Det finnes en ekstra utvei for de som har brukt kredittkort for å betale for leieobjektet:

Det er mulig å klage til kredittkortselskapet hvis du ikke har fått det du er lovet gjennom leieforholdet, opplyser Ingeborg Flønes. Husk at du først må prøve å løse saken med utleier før du går løs på kredittyter, legger hun til.

Leietips for vinterferien:

  • Sett deg inn i vilkårene.
  • Hvis du skal klage, så gjør det skriftlig på stedet – gjerne via sms eller epost.
  • Gå igjennom bil og hytte hver gang nøklene skifter hender.
  • Løser ikke leiebil-saken seg, så kan du klage til Klagenemnda for bil.
  • Du kan klage til kredittyter hvis du har betalt leieobjektet med kredittkort.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført som en omnibusundersøkelse i Norstats respondentpanel. Panelet består av omtrent 83 000 nordmenn over 18 år. Primært er disse rekruttert via landsrepresentative telefonundersøkelser. Utvalget blir trukket tilfeldig og står i forhold til den enkelte landsdels befolkningstall, kjønn og fylke. Resultatene er veid på kjønn, alder og geografi i henhold til offentlig statistikk. Intervjuene ble gjennomført på e-post/ web i perioden 10.-16. desember 2013. Totalt 1000 intervjuer.

Våre spørsmål:

Har du leid hytte en eller flere ganger de siste tre årene? Svar: 30 % ja

Har du vært misfornøyd med en hytte du har leid de tre siste årene? Svar: 9% har vært misfornøyd – 1 % vet ikke

Hvilke forhold ved den leide hytta var du misfornøyd med? Svar: 74 % har vært misfornøyd med standarden.

Har du leid bil en eller flere ganger de siste tre årene? Svar: 36 % ja

Har du vært misfornøyd med en leiebil de siste tre årene? Svar: 13 % ja, og 1 % vet ikke

Hvilke forhold med leiebilen var du misfornøyd med? Svar: 43 % har vært misfornøyd med standarden.