En undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at de aller færreste bankrådgivere informerer nok om gebyrer når de selger fond.

I undersøkelsen gjennomført av Norstat oppgir kun 2 prosent av de spurte at rådgiveren vektla gebyrer da de skulle investere i fond. Fagdirektør i Forbrukerrådet, Jorge Jensen, synes det er bekymringsverdig at bankene unnlater å prate om noe så viktig når de selger fond.

— Skal vi plassere penger i fond, bør vi tenke på hva vi sitter igjen med i fremtiden. Helt sikkert er det at høyere gebyrer gjør dypere innhogg i en mulig fremtidig avkastning. Gebyrene har stor betydning for sparingen din, sier Jensen.

Jorge jensen.foto

Foto: Forbrukerrådet

Dårlig rådgivning

I nesten alle andre bransjer utgjør prislappen en del av salgsargumentene.

— Også når finansbransjen selger boliglån og forsikring benyttes pris som et argument. Men for spareprodukter har finansnæringen alltid forsøkt å gjøre prisen til et ikke-tema. Denne undersøkelsen bekrefter det, sier Jorge B. Jensen

Hele 94 prosent av privatpersoners midler i aksjefond er plassert i såkalt aktive aksjefond som i gjennomsnitt er seks ganger dyrere enn de rimelige aksjefondene – indeksfond.

— Det er et paradoks at nordmenn, som ellers er svært prisbevisste, har havnet i de desidert dyreste aksjefondene. Mye av ansvaret for dette må bankenes rådgivning ta ansvaret for.

Avkastning – ikke gebyrer

Undersøkelsen viser at bankene vektlegger historisk avkastning og rating når de skal selge sine fondsprodukter. Med det i fokus kan forbrukeren fort bli den tapende part.

— Det er som regel forbrukeren som sitter igjen som taperen når meravkastningen fra de dyre fondene forsvinner i gebyrer. Høyere gebyr er først og fremst til glede for banken. Dette er spesielt viktig å være bevisst på nå, når så mange av oss oppretter Aksjesparekonto. Aksjesparekonto er et supert produkt og anledning til å bytte ut dyre og dårlige aksjefond til fordel for gode og billige fond, forteller Jensen.

Det er komplisert å sette seg inn i vilkår for finansielle tjenester som lån og forsikring. Det gjør forbrukerne utsatt innen dette området, og en EU-studie stadfester også at forbrukere blir svært sårbare i disse situasjonene.

— Da har bankene et særskilt ansvar for å være tydelige, og gi gode råd. Isteden ser vi at de tilslører, forteller Jorge Jensen.

Hva la bankens rådgiver mest vekt på da du kjøpte fondet?

Historisk avkastning og/eller rating 87%
Gebyrer 2%
 Risiko  2%
 Langtidssparing  2%
Sikkerhet/ Trygghet  2%
Sparing  1%
Annet  4%
nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto
Maren Van Buren Struksnæs
Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill
(+47) 404 91 804
maren.struksnaes@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker