Forside > Siste Nytt > Unyansert om kjøtt

Unyansert om kjøtt

18. november, 2013
At kjøttbransjen oppfordrer oss til å kose oss med kjøtt, er forståelig. Men at de bruker helseargumenter for å få oss til å spise enda mer kjøtt, er på grensen til det uredelige.

Kjøttbransjen skyver kostholdsrådene foran seg i kommunikasjonen og markedsføringen. Systematisk løfter de fram og forsterker fordeler ved å spise kjøtt, men unnlater å fortelle om de godt dokumenterte helsemessige ulempene ved høyt forbruk. Et eksempel på dette ser vi i Dagligvarehandelen 15. november.

Helsemyndighetene kommer med klare råd om å velge hvitt kjøtt, rent kjøtt og magre kjøttprodukter med lite salt. De anbefaler oss å begrense mengden av rødt kjøtt og bearbeidede kjøttprodukter som er røkt, saltet eller konservert med nitrat eller nitritt, slik som bacon eller spekepølse.

Når bransjen bruker helseargumenter for å promotere kjøtt, forventer vi at de også forteller oss at kjøtt og særlig blandingsprodukter er en betydelig kilde til mettet fett i kostholdet, og at dette er en type fett vi bør begrense inntaket av. Videre at for mye salt er skadelig, noe vi får mye av gjennom deres produkter.

Hvis helseaspektet skal inngå i kommunikasjonen til oss forbrukere, må de bruke hele kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for kostrådene. Å undergrave den vitenskapelig godt dokumenterte sammenhengen mellom rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt og utviklingen av enkelte kreftformer, er også uredelig.

Alle skal ikke skjæres over en kam. Flere representanter fra kjøttbransjen har kommet med nyanserte uttalelser om kjøttets posisjon i kostholdet, og hvilke utfordringer bransjen står overfor når det gjelder å bidra til bedre helse i befolkningen. Produktvikling og innovasjon er viktig og noe bransjen arbeider med.

Forbruket av kjøtt har økt betydelig over lengre tid. Med tanke på helse, spiser vi mer enn nok kjøtt i dette landet. Vi forbrukere må heller tenke over hvilke produkter vi velger. Da kan vi ikke stole på kjøttbransjen som helseinformant.

Innlegget er også publisert på dagligvarehandelen.no 18.11.13