Forside > Siste Nytt > Urettferdig behandling får nordmenn til å klage

Urettferdig behandling får nordmenn til å klage

17. september, 2015
Det er viktig for norske kunder å føle seg rettferdig behandlet. En undersøkelse Forbrukerrådet har gjort, viser nemlig at det er krenkelsen, som får folk til å klage. Aller mest ærekjære er de unge

– Vi kjenner igjen nordmenns rettferdighetssans fra klagesaksbehandlingen vår. Ikke sjelden sier folk til oss at det ikke er pengene det står på, men prinsippet, sier direktør for forbrukerservice Ingeborg Flønes.

Årsak nummer to til at folk klager er gjenstandens, eller tjenestens, verdi.

– Undersøkelsen viser at mange saker antagelig ville løst seg om selger hadde tatt hensyn til folks rettferdighetsfølelse og lyttet når de klager, legger hun til. – Det handler om å møte mennesker, og gi god service.

Dame som klager.Foto.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Redd for at mange har gitt seg

Fra og med 1. juli i år har Forbrukerrådet vært med på å løse saker, hvor forbrukeren tidligere risikerte å betale dyrt for juridisk bistand.

– Før måtte vi vise saker som ikke falt inn under en av våre klagenemnder, til det vanlige rettsapparatet. Vi er redd for at mange har gitt seg – selv om de hadde rett – fordi vi ikke kunne hjelpe hele veien, kan direktøren fortelle.

Det er likevel fortsatt ett vilkår: Avtalen må være inngått tidligst 1. juli 2015 for at vi skal kunne mekle i den.

Du finner områdene vi mekler i på forbrukerrådet.no

Over halvparten vurderer å bruke ny klagehjelp

Når du føler deg urettferdig behandlet etter et forbrukerkjøp, er det godt å ha noen å gå til for hjelp. Undersøkelsen fra Forbrukerrådet viser at 85 prosent vil, eller vil vurdere å bruke vår nye meklingsordning for saker vi tidligere ikke kunne hjelpe i.

– Vi er veldig glad for at så mange forbrukere vil bruke vårt nye meklingstilbud. Det er en tillitserklæring og betyr at flere vil få en rettferdig behandling, sier direktøren.

Enkel klageordning får folk på banen

At en nøytral klageordning er lett tilgjengelig på nettet, og kostnadsfri, er også en viktig årsak til at forbrukere vil prøve sin rett. Undersøkelsen viser at særlig unge er opptatt av at klageordningene er gratis og nettbasert.

– Vi er derfor veldig glad for at vi nå kan hjelpe flere med vår kostnadsfrie klageordning, som du finner på nettet. Vi slipper å vise dem til det vanlige rettsvesenet, slik vi måtte tidligere. Det er en god følelse, avslutter Ingeborg Flønes.

Kommer du ingen vei med selger, så kan vi hjelpe:

Bruk vårt elektroniske klageskjemaUndersøkelse om holdning til ny meklingsordning