Siste nytt

Usikre på bruk av helseforsikringer

20. juli, 2017

Over halvparten av de som har behandlingsforsikring er usikre på hvordan de skal bruke den hvis de blir syke.

Forbrukerrådet har spurt 1015 nordmenn om holdninger til og erfaringer med behandlingsforsikringer. Undersøkelsen viser at halvparten av de spurte har slike behandlingsforsikringer, men at de færreste av oss vet hvordan vi skal bruke forsikringen. Undersøkelsen viser også at fire av ti som har behandlingsforsikring ikke vil bruke den, selv om de blir syke.

– Over halvparten av dem som har helseforsikring, sier de ikke vet hvordan de skal gå frem for å benytte seg av den. Blant de yngre forsikringstakerne, i alderen 18–30 år, er usikkerheten enda større. Hele 71 prosent forteller at de ikke vet hvordan de bruker sin egen forsikring, sier fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie.

Anne Kristin Vie.Foto

Dårlig informasjon

Det at en så stor andel av forsikringstakerne ikke vet hvordan de skal benytte seg av helseforsikringen, kan tyde på for dårlig kommunikasjon fra forsikringsselskapets side.

– Det er tydeligvis en informasjonsjobb som må gjøres om hvordan helseforsikring fungerer, hva den inkluderer, og hvordan den brukes. Det virker som om veldig mange har sovende forsikringer som kan koste dem ganske mye penger hvert eneste år, sier Vie.

Brorparten av norske behandlingsforsikringer dekkes av arbeidsgivere, noe som kan være medvirkende til at kun 23 prosent av de spurte i Forbrukerrådets undersøkelse oppgir at de vet hva forsikringen deres koster. Men så få som under halvparten forteller at de har satt seg inn i vilkårene. Det er store forskjeller i de forskjellige tilbudene på markedet, og uten oversikt over hva forsikringen din dekker kan den fort bli lite relevant for deg.

Få er fornøyd

Kun 1 av 10 i Forbrukerrådets spørreundersøkelse, sier de er helt fornøyd med informasjonen de har fått fra sitt forsikringsselskap. Selv om det er relativt få tilbydere av behandlingsforsikring i det norske markedet, er det store forskjeller i både pris og vilkår på de forsikringene som tilbys.

– Det er viktig at forbrukerne synes det er enkelt å sette seg inn i vilkårene for sin forsikring, og at de føler de får alle de opplysningene de trenger fra forsikringsselskapet. Hvis ikke kan man jo ende opp med å betale mye penger for en tjeneste som viser seg ikke å være gjeldende i den situasjonen du trenger den, sier Vie.

Råd om behandlingsforsikring

  • Vurder om du har behov for forsikringen. Mange betaler årlig tusenvis av kroner for behandlingsforsikringer de sjelden eller aldri bruker.
  • Sjekk om du allerede har behandlingsforsikring gjennom arbeidsgiver.
  • Er du godt nok dekket på andre forsikringsområder som er viktigere?
  • Sjekk prisene. Det er store forskjeller, som endrer seg avhengig av alder.
  • Sjekk nøye hvilke dekninger selskapene har, og hvilke unntak som gjøres.
  • Hvilket hjelpeapparat har forsikringsselskapet på behandlingsforsikring?
  • Kanskje lønner det seg å betale undersøkelser selv de gangene du har behov i stedet for forsikring? Vurder pris opp mot behov. Husk også at ved alvorlige lidelser får du raskt hjelp i det offentlige helsesystemet.
nærbilde av kommunikasjonsrådgiver Maren Struksnæs.Foto

Maren Van Buren Struksnæs

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter og digitale spill

Abonner på vårt nyhetsvarsel