Forside > Siste Nytt > Ut av finansbransjens klør

Ut av finansbransjens klør

18. september, 2013
Bukken passet havresekken i et system med hemmelighold. Men nå skal Norges viktigste rente ut av finansbransjens klør.

Vi krevde tidligere i år mer åpenhet og bedre kontroll med referanserenten NIBOR – utlånsrenten bankene imellom. Den indre kretsen – gjennom Finans Norge (FNO) – har til nå bestemt både renten og reglene i dette systemet.

Og det har blitt påstått at det trikses med denne renten.

Vi har ment at dette er bukken som passer havresekken, og har krevd opprydding.

Det har også vært et problem at ordningen har vært tynget av hemmelighold.

NIBOR settes i dag ved at seks banker forteller til Finans Norge hva de mener de selv vil betale for et lån til andre banker. Tallet som kommer ut, i form av et simpelt gjennomsnitt av hva bankene rapporterer, er viktig for hele samfunnet.

Norges viktigste rente

NIBOR fungerer som en referanserente – eller et gulv – for prisen på lån i Norge. Den påvirker også pensjonene våre. Størrelsen på NIBOR påvirker derfor alle i Norge.

Det mest synlige eksempelet er såkalte NIBOR+-lån, en type lån hvor prisen består av NIBOR, pluss en fast avtalt margin for banken. Slike lån er vanlige i bedriftsmarkedet og finnes også i forbrukermarkedet.

LIBOR-skandalen som ble rullet opp i Storbritannia synliggjorde for hele verden hvor enkelt det var for bankene å trikse med prisene. Det var britiske varslere i finansbransjen som gjorde avsløringene mulig.

Det ble samtidig også sådd tvil også om det norske systemet. Som på samme måte var lukket, som i en frimurerlosje.

Et gufs fra fortiden

Det var et gufs fra fortiden. For NIBOR har også effekt på hvordan aktører disponerer fellesskapets midler og våre pensjoner. NIBOR er altså ikke et internt anliggende for bransjen.

Ble det trikset og jukset også i Norge? Ingen varslere stod frem her i landet, i alle fall ikke offentlig og med navn. Men påstander om manipulasjon ble fremmet.

Finanstilsynet har etterforsket arrangementet rundt NIBOR – og har konkludert med at de verken kunne friskmelde eller sykemelde ordningen her i landet.

En slik konklusjon er ikke særlig tilfredsstillende. Men våre krav om større åpenhet og overføring av kontroll til en nøytral part, har i alle fall blitt hørt.

Vi er derfor fornøyd med at myndighetene nå skal sitte i førersetet når NIBOR skal settes, selv om man aldri kan være sikker på at triksing ikke vil kunne forekomme.