Forside > Siste Nytt > Utfordrer forbrukerøkonomene

Utfordrer forbrukerøkonomene

31. mai, 2013
Hva mener forbrukerøkonomene om SMS-lånene fra Folkia?

Norske finansinstitusjoner har medarbeidere i stillinger som bærer tittelen forbrukerøkonomer eller noe som likner. Disse er gjerne ansatte som skal dyktiggjøre kundene og skape oppmerksomhet om finansielle forhold som kundene burde kjenne til eller være interessert i.

Selv om forbrukerøkonomene er å regne som vanlige ansatte i finansinstitusjonene, hevdes det at de har en mer fri rolle. Herfra kan de gi råd til forbrukere.

Hva mener dere om Folkia?

Jeg er veldig nysgjerrig på å høre hva forbrukerøkonomene mener om sms-lånene som Folkia tilbyr i Norge. Dagens Næringsliv belyste produktene senest på fredag 31. mai 2013, under overskriften ”Tilbyr sms-lån til 9245% rente”.

Forbrukerrådet er negative til denne typen låneprodukter og har fremmet våre synspunkt blant annet på blogg. Og også her og her.

Noen av forbrukerøkonomene har allerede uttalt seg. Silje Sandmæl, DNBs forbrukerøkonom, mente i fjor at fremveksten av dyre sms-lånene må møtes med at forbrukere åpner øynene og tar ansvar.