Forside > Siste Nytt > Vær kritisk hvis markedet snur
Budrunden er en auksjon. Prøver du deg på en skremmetaktikk med høye bud, kan du ende opp med å betale vesentlig mer enn nødvendig for boligen. 

Og i verste fall betaler du mye mer enn du får hvis du forsøker å selge den senere.

Noen eiendomsmeglere fremstår i mediene med smarte råd til boligkjøpere om å være tidlig ute med et høyt bud. Det skal angivelig være et effektivt virkemiddel for å skremme vekk andre interesserte.

Rådes til å skremme

Men Forbrukerrådet advarer mot denne tenkningen av flere årsaker:

I et roligere marked er det større grunn til å gjøre det helt motsatte av meglerens skremme-råd – nemlig å avvente og se om det kommer bud. Og starte med et lavt bud i i første runde. Da kan du som kjøper ha gode kort på hånden.

Dersom boligmarkedet nå kjølner, er det særlig grunn for deg som boligkjøper å være på vakt mot dårlige råd. I et roligere marked er det kanskje ingen å skremme bort.

For det er selvsagt en drømmesituasjon for en eiendomsmegler at første bud er høyt. Dersom ingen byr over etter en runde med sms og på telefonen, er det ett bud å sjekke finansieringen for, og deretter én telefon til selger for å oppnå aksept.

Megleren kan rose seg selv for raskt salg, til god pris, for minimal arbeidsinnsats, og for å ha avsluttet handelen per telefon innen lunsj dagen etter siste visning.

Boligkjøpere har ikke tid til å stille megleren ytterligere spørsmål om boligen, det er ikke tid mellom visning og budrunden til det – noe som forenkler meglerens jobb. Og megleren har gode kort på hånden når han forsøker å overtale budgivere til å fjerne eventuelle forbehold de har tatt i budet.

I meglerens interesse

Slik har det vært i flere år for lett omsettelige leiligheter i byer med et visst boligpress, altså de fleste storbyområder. Den stikk motsatte situasjonen er selvsagt når budene begynner svært lavt og megler må ringe mange, gjerne flere ganger for å hale ut bud og beskjedne økninger: Selgeren er utålmodig og ikke tilfreds med situasjonen. Og megleren frykter at boligen må vippes inn i markedet senere med flere visninger – uten at meglerens betaling øker, og uten at det nødvendigvis gir høyere pris.

Budgivere bør være seg bevisst at rådet om å by raskt og høyt, er i meglerens interesse. Når det gjelder prisen, er eiendomsmegleren aldri på kjøperens side. Og det skal han heller ikke være: Selgeren har betalt megleren for å oppnå best mulig pris.

Du er på auksjon

Det er åpenbart psykologiske sider ved en budrunde. Sånn er det bare. Budrunden er jo en auksjon, og ulike budgivere reagerer ulikt. Meglere som oppfordrer deg til å by raskt og høyt, oppmuntrer deg som boligkjøper til å spekulere i andre boligkjøperes motivasjon, behov, ressurser, tålmodighet. Men du har sjelden oversikten over styrken i disse faktorene hos de øvrige budgiverne.

Det kloke er å reflektere godt over hvordan du selv og muligvis andre kan reagere på disse psykologiske faktorene – og være en bevisst boligkunde.

Og som alltid: Det finnes få drømmeboliger. Nesten enhver bolig har sin like – med noenlunde tilsvarende kvaliteter.