Forside > Siste Nytt > Vaklevorne personvernbroer

Vaklevorne personvernbroer

28. oktober, 2015
En arbeidsgruppe presenterte denne uken et forslag til såkalte personvernbroer mellom EU og USA. Hensikten er å sikre personvernet når data sendes mellom landene. Dessverre er broene omtrent like stødige som Safe Harbor-avtalen var en trygg havn.

Arbeidsgruppen tar overraskende ikke inn over seg at EU-domstolen for en måned siden slo fast at selvreguleringsavtalen Safe Harbor ikke fungerer. Og det er en smule absurd når rapporten inneholder ti konkrete tiltak som kun baserer seg på frivillighet og deling av bestepraksis. Dette er virkemidler vi gjentatte ganger har sett ikke fungerer.

Kvinne som sitter på pc. Foto.

Foto: Colourbox.com

Det vi ønsker er en diskusjon om reell endring av regulering på begge sider av Atlanteren, som kan bidra til å sikre person- og forbrukervern i tråd med grunnleggende rettigheter.

Dette handler blant annet om å gi europeiske datatilsyn reelle muligheter til å drive tilsyn med amerikanske firmaer som leverer tjenester til europeiske forbrukere. Det handler også om at norske forbrukere skal ha en reell mulighet til klageadgang. Og ikke minst handler dette overordnet om at europeiske borgeres grunnleggende rettighet til personvern og privatliv respekteres.

Innspill fra Forbrukerrådet og andre forbrukerorganisasjoner