Siste nytt

Velg den mest lønnsomme aksjesparingen før jul

28. november, 2019

Å ha en aksjesparekonto, er lurt og lønnsomt. Nå kan vi fortelle deg hvilke aksjefond det lønner seg å ha på kontoen.

En undersøkelse fra Forbrukerrådet/Finansportalen, viser at globale indeksfond er mest lønnsomt over tid. Disse fondene har lave gebyrer, noe som betyr at du beholder mer av avkastningen selv. I tillegg viser undersøkelsen at aktivt forvaltede norske fond også gir god avkastning over tid.

– For deg som sparer i fond vil det altså over tid være mest lønnsomt å plassere sparepengene i globale indeksfond. Å spe på med en del aktivt forvaltede norske fond og litt norske indeksfond, har også vist seg å være gunstig over tid, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Sjekk gebyrinfo

Forbrukerrådet har satt sammen en sparemiks ut fra funnene i undersøkelsen, og så har vi undersøkt hvilke tilbydere som har den beste aksjesparekontoen basert på kontogebyr og fondsgebyrer.

Resultatet viser at en sparer med 200 000 kroner i denne fondsmiksen, sitter igjen med hele 22 980 kroner ekstra etter ti år (se tabell lenger ned).

De ni billigste tilbyderne; Alfred Berg, DNB, Eika-sparebankene, KLP, Nordea, Sbanken, Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebank 1 Østlandet, Sparebank 1 SR, tar 7020 kroner i gebyr i tiårsperioden. Odin og Landkreditt er desidert dyrest, med henholdsvis 30 000 og 27 100 kroner i gebyrer.

– Sørg for å velge en bank eller fondsforvalter med lave gebyrer både på fondene og aksjesparekontoen, sier Blyverket.

Norske penger.Foto

Få med deg skattefordelen

Frem til årsskiftet er det mulig å rydde opp i fonds- og aksjesparingen uten å måtte betale skatt for gevinster man beholder på sparekontoen. Skatteregningen blir i stedet utsatt.

Forbrukerrådet mener derfor at det kan være lurt å ta noen sparegrep før jul:

  • Opprett en aksjesparekonto.
  • Flytt alt du har av fond og aksjer til aksjesparekontoen.
  • Vurder å øke andelen i globale indeksfond (50–100 prosent), samt norske aktivt forvaltede fond, eventuelt i norske indeksfond.
  • Flytt i dag, for etter nyttår mister du skattefordelen ved å flytte fond inn på aksjesparekontoen.

Men aksjesparing bør ikke være førstevalget for alle, mener forbrukerdirektøren.

– Har du forbrukslån eller boliglån, vil den mest lønnsomme sparingen være å betale ned gjeld før du investerer i fond, sier Blyverket.

Så mye utgjør gebyrene over 10 år

Selskap Flyttegebyr Fondsgebyr Gebyr totalt
Alfred Berg 0 7 020 7 020
Eika-sparebankene 0 7 020 7 020
KLP 0 7 020 7 020
Nordea 0 7020 7020
SpareBank 1 Nord-Norge 0 7 020 7 020
Sbanken 0 7 020 7 020
SpareBank 1 Østlandet 0 7 020 7 020
SpareBank 1 SR 0 7 020 7 020
DNB 0 7 020 7 020
Nordnet 796 6 660 7 456
Skagenfondene 0 8 900 8 900
Kron 0 9 360 9 360
Storebrand 0 9 400 9 400
Fondsfinans 0 9 560 9 560
Pareto¹ 0 9 980 9 980
Sparebanken Møre 400 10 000 10 400
Holbergfondene 0 10 440 10 440
Danske Bank 300 10 440 10 740
Fana Sparebank 0 11 200 11 200
Flekkefjord Sparebank 0 11 200 11 200
Haugesund Sparebank 0 11 200 11 200
Helgeland Sparebank 0 11 200 11 200
Lillesands Sparebank 0 11 200 11 200
Luster Sparebank 0 11 200 11 200
Obos Bank AS 0 11 200 11 200
Skudenes & Aakra Sparebank 0 11 200 11 200
Sparebanken Sogn og Fjordane 0 11 200 11 200
Sparebanken Sør 0 11 200 11 200
Sparebanken Øst 0 11 200 11 200
Spareskillingsbanken 0 11 200 11 200
Søgne og Greipstad Sparebank 0 11 200 11 200
Voss Sparebank 0 11 200 11 200
Sparebanken Vest 0 13 580 13 580
Handelsbanken 450 17 400 17 850
Landkreditt 100 27 000 27 100
Odin 0 30 000 30 000

Tabellen viser gebyrer for de ulike aksjesparekontoene over ti år med. Undersøkelsen ble utført i uke 46 i 2019. Beregningen av gebyrer: sparebeløp 200 000 kroner stående i tre aksjefond over 10 år. Deretter flyttes fondene til konkurrerende leverandør. De årlige fondsgebyrene er beregnet slik: Fondet med lavest gebyr i hver av kategoriene, vektet 60 % i globalt indeksfond, 30 % i aktivt norsk fond og 10 % i norsk indeksfond.

Bilde av ansatt: Henrik Ebne.Foto

Henrik Ebne

Kommunikasjonsrådgiver forbrukerrettigheter

Slik har vi regnet

Basert på Forbrukerrådets analyser har vi valgt en miks av 60 % globale indeksfond, 30 % norske aktivt forvaltede fond og 10 % norske indeksfond. Deretter har vi sett på hva de ulike fondsselgerne tilbyr av disse produktene, og regnet på hva det koster å ha 200 000 kroner plassert i disse fondene, plassert på deres egne aksjesparekonti i ti år.

Der leverandøren ikke tilbyr indeksfond, har vi valgt det aktive fondet med lavest gebyr. Eventuelle gebyrer ved flytting til annen leverandør er fanget opp ved at vi har forutsatt at plasseringene holdes uendret og flyttes etter 10 år.

Indeksfond

Lavpris-aksjefond. De årlige gebyrene er i gjennomsnitt 0,25 prosent. Indeksfond følger automatisk børsindeksens utvikling. Avkastningen fra indeksfond er derfor lik børsens avkastning, minus de svært lave gebyrene.

Aktivt aksjefond

De årlige gebyrene er mye høyere enn for indeksfond. I gjennomsnitt 1,4 prosent. De aktive aksjefondene forvaltes av et team av forvaltere. De forsøker å gi bedre avkastning enn børsindeksen og tar seg betalt for det gjennom høyere gebyrer. Men forskning viser at de sjelden slår børsene over tid.

Abonner på vårt nyhetsvarsel