Forside > Siste Nytt > Velg den mest lønnsomme aksjesparingen før jul

Velg den mest lønnsomme aksjesparingen før jul

28. november, 2019
Å ha en aksjesparekonto, er lurt og lønnsomt. Nå kan vi fortelle deg hvilke aksjefond det lønner seg å ha på kontoen.

En undersøkelse fra Forbrukerrådet/Finansportalen, viser at globale indeksfond er mest lønnsomt over tid. Disse fondene har lave gebyrer, noe som betyr at du beholder mer av avkastningen selv. I tillegg viser undersøkelsen at aktivt forvaltede norske fond også gir god avkastning over tid.

– For deg som sparer i fond vil det altså over tid være mest lønnsomt å plassere sparepengene i globale indeksfond. Å spe på med en del aktivt forvaltede norske fond og litt norske indeksfond, har også vist seg å være gunstig over tid, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Sjekk gebyrinfo

Forbrukerrådet har satt sammen en sparemiks ut fra funnene i undersøkelsen, og så har vi undersøkt hvilke tilbydere som har den beste aksjesparekontoen basert på kontogebyr og fondsgebyrer.

Resultatet viser at en sparer med 200 000 kroner i denne fondsmiksen, sitter igjen med hele 22 980 kroner ekstra etter ti år (se tabell lenger ned).

De ni billigste tilbyderne; Alfred Berg, DNB, Eika-sparebankene, KLP, Nordea, Sbanken, Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebank 1 Østlandet, Sparebank 1 SR, tar 7020 kroner i gebyr i tiårsperioden. Odin og Landkreditt er desidert dyrest, med henholdsvis 30 000 og 27 100 kroner i gebyrer.

– Sørg for å velge en bank eller fondsforvalter med lave gebyrer både på fondene og aksjesparekontoen, sier Blyverket.

Norske penger.Foto

Foto: Colourbox

Få med deg skattefordelen

Frem til årsskiftet er det mulig å rydde opp i fonds- og aksjesparingen uten å måtte betale skatt for gevinster man beholder på sparekontoen. Skatteregningen blir i stedet utsatt.

Forbrukerrådet mener derfor at det kan være lurt å ta noen sparegrep før jul:

  • Opprett en aksjesparekonto.
  • Flytt alt du har av fond og aksjer til aksjesparekontoen.
  • Vurder å øke andelen i globale indeksfond (50–100 prosent), samt norske aktivt forvaltede fond, eventuelt i norske indeksfond.
  • Flytt i dag, for etter nyttår mister du skattefordelen ved å flytte fond inn på aksjesparekontoen.

Men aksjesparing bør ikke være førstevalget for alle, mener forbrukerdirektøren.

– Har du forbrukslån eller boliglån, vil den mest lønnsomme sparingen være å betale ned gjeld før du investerer i fond, sier Blyverket.

Så mye utgjør gebyrene over 10 år

Selskap Flyttegebyr Fondsgebyr Gebyr totalt
Alfred Berg 0 7 020 7 020
Eika-sparebankene 0 7 020 7 020
KLP 0 7 020 7 020
Nordea 0 7020 7020
SpareBank 1 Nord-Norge 0 7 020 7 020
Sbanken 0 7 020 7 020
SpareBank 1 Østlandet 0 7 020 7 020
SpareBank 1 SR 0 7 020 7 020
DNB 0 7 020 7 020
Nordnet 796 6 660 7 456
Skagenfondene 0 8 900 8 900
Kron 0 9 360 9 360
Storebrand 0 9 400 9 400
Fondsfinans 0 9 560 9 560
Pareto¹ 0 9 980 9 980
Sparebanken Møre 400 10 000 10 400
Holbergfondene 0 10 440 10 440
Danske Bank 300 10 440 10 740
Fana Sparebank 0 11 200 11 200
Flekkefjord Sparebank 0 11 200 11 200
Haugesund Sparebank 0 11 200 11 200
Helgeland Sparebank 0 11 200 11 200
Lillesands Sparebank 0 11 200 11 200
Luster Sparebank 0 11 200 11 200
Obos Bank AS 0 11 200 11 200
Skudenes & Aakra Sparebank 0 11 200 11 200
Sparebanken Sogn og Fjordane 0 11 200 11 200
Sparebanken Sør 0 11 200 11 200
Sparebanken Øst 0 11 200 11 200
Spareskillingsbanken 0 11 200 11 200
Søgne og Greipstad Sparebank 0 11 200 11 200
Voss Sparebank 0 11 200 11 200
Sparebanken Vest 0 13 580 13 580
Handelsbanken 450 17 400 17 850
Landkreditt 100 27 000 27 100
Odin 0 30 000 30 000

Tabellen viser gebyrer for de ulike aksjesparekontoene over ti år med. Undersøkelsen ble utført i uke 46 i 2019. Beregningen av gebyrer: sparebeløp 200 000 kroner stående i tre aksjefond over 10 år. Deretter flyttes fondene til konkurrerende leverandør. De årlige fondsgebyrene er beregnet slik: Fondet med lavest gebyr i hver av kategoriene, vektet 60 % i globalt indeksfond, 30 % i aktivt norsk fond og 10 % i norsk indeksfond.