Siste nytt

Verdsetter grønn og digital stortingsmelding om forbrukerpolitikk

7. juni, 2019

Forbrukerrådet ønsker forbrukermeldingen velkommen. Med sin melding løfter Regjeringen forbrukerpolitikken og styrker forbrukernes stilling.

– Vår forbrukerhverdag har vært i stor endring de siste årene, ikke minst på grunn av økende digitalisering. Vi utsettes for helt nye aktører og utfordringer, særlig innen personvern og sikkerhet. Vi er glade for at meldingen løfter disse problemstillingene høyt, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket

– Forbruket kjenner ingen landegrenser, og meldingen vektlegger at dagens norske forbrukervern er avhengig av et sterkt og aktivt internasjonalt samarbeid, sier hun.

– Regjeringen er opptatt av folks personlige økonomi, på samme måte som Forbrukerrådet. Vi mener at gjeldsveksten må møtes ved at forbrukslånsbanker og innkassobransjen reguleres strammere enn i dag. Det vil også være viktig at forbrukerbeskyttelsen ikke gjør seg for avhengig av den enkelte forbrukers kunnskapsnivå og personlige forutsetninger, slik meldingen legger opp til, sier Blyverket.

Inger Lise Blyverket.foto

Inger Lise Blyverket

Forbrukerdirektør

Abonner på vårt nyhetsvarsel