Siste nytt

Vet du hva legene ikke tilbyr?

1. juni, 2017

Én av ti kvinner svarer at de ikke får utført gynekologisk undersøkelse hos sin fastlege. Å skaffe informasjon om fastlegenes tilbud må bli enklere, mener Forbrukerrådet.

Når du skal velge fastlege, er det ikke lett å finne den som er best egnet til å behandle deg. Har du som kvinne behov for å ta celleprøve jevnlig, er det viktig at legen tar slike prøver. Slik det er i dag, får du ikke vite om legens spesialiseringer eller hvorvidt vedkommende utfører gynekologiske undersøkelser før du har første time, viser en undersøkelse fra Forbrukerrådet.

– Når informasjonen ikke er tilgjengelig for pasientene, blir det vanskelig for dem å ta et godt valg. Slik det er nå, stilles det ingen krav til at legene må oppgi hvilke undersøkelser de ikke utfører, selv om det er snakk om helt enkle undersøkelser de fleste forventer at fastlegen kan tilby, sier fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet.

Ulikt tilbud

Når fastlegen ikke kan utføre enkle gynekologiske undersøkelser, for eksempel å ta en celleprøve, vil kvinnen bli henvist til gynekolog. Mange steder risikerer man å stå mange måneder i kø eller få en ekstra lang reisevei for å få gjennomført en slik undersøkelse, mens andre får gjennomført den av fastlegen sin.

– Det viser at tilbudet er svært ulikt avhengig av hvilken fastlege man har endt opp med, sier Vie.

Gynekologiske undersøkelser

Hele én av ti kvinner får ikke utført gynekologiske undersøkelser hos sin fastlege, viser Forbrukerrådets undersøkelse om nordmenns erfaringer med fastleger, der én av ti kvinner er «helt uenig» i påstanden «min fastlege gjennomfører gynekologiske undersøkelser.»

Dersom pasienten hadde fått mer informasjon i forkant av fastlegevalget, ville flere få en lege som dekker deres behov uten at det blir nødvendig med tidkrevende og kostbare henvisninger til spesialist. På helsenorge.no ligger informasjon om de ulike fastlegene. Her kan du finne navn, adresse, kjønn, alder og tilgjengelighet, men ingen informasjon om legenes tilbud.

– Forbrukerrådet ønsker utfyllende informasjon om hva hver enkelt fastlege kan tilby på helsenorge.no. Har de spesialiseringer eller er det undersøkelser de ikke utfører? Slik vil pasientene som skal velge seg fastlege, få muligheten til å ta et godt og informert valg, sier Vie.

Om legen din ikke tilbyr enkle gynekologiske undersøkelser, kan du klage til Pasient og brukerombudet.

Bilde av ansatt: Henrik Ebne.Foto

Henrik Ebne

Kommunikasjonsrådgiver forbrukerrettigheter

Abonner på vårt nyhetsvarsel