Forside > Siste Nytt > Vet kommunene hva de driver med?

Vet kommunene hva de driver med?

25. mars, 2013
Mange kommuner har svak styring og kontroll med tjenester som er viktige for brukerne, som hjemmetjenesten, avløpstjenesten og grunnskolen. Dette kommer frem i en rapport Riksrevisjonen nylig la frem.

Riksrevisjonen fant at statlige sektorkrav og størrelsen på kommunen påvirker kontrollen kommunen har. Det betyr for eksempel at det rapporteres mer om tjenestekvalitet på områder der det er sterkere krav om måling, enn der det ikke er det. Kommunene vet mindre om hvordan det står til i hjemmetjenesten enn i grunnskolen. Små kommuner vet mindre om tjenestekvaliteten enn store kommuner.

Hva betyr det? At kvaliteten på tjenestene i de små kommunene er dårligere enn de store? Ikke nødvendigvis. Men det betyr at man ikke vet. Og hvordan kan man lage gode tjenester til innbyggerne i kommunen om man ikke vet hvordan tjenestene fungerer?

Hvem er kommunene til for?

Forbrukerrådet har siden 2005 gjort tester av kommunale tjenester, blant annet av servicenivået i kommunene. Vi har testet et vidt spekter av tjenester. Mang en gang har vi spurt oss om kommunen husker hvem de er til for.

Det samme spørsmålet kan vi stille oss nå. Dersom de som styrer kommunen ikke får informasjon om hvordan tjenestene som kommunen leverer fungerer, vil det være vanskelig å vite om innbyggerne i kommunen får det de har rett på. Det vil også være vanskelig å vite hvordan beslutninger som fattes lokalt, påvirker innbyggerne. Det skal ikke være sånn. Det burde være en kultur i alle kommuner som gjør at politikere spør innbyggerne. Politikerne må ha innbyggernes beste fremst i tankene.

Funnene i Riksrevisjonens rapport burde være en vekker for alle kommunepolitikere. Dere er valgt av innbyggerne, og er der for å gjøre det beste for at kommunen er et godt sted å leve, og at innbyggerne får gode tjenester. Husk å spørre hvordan det går.