Forside > Siste Nytt > Vi kan ikke stole på pensjonskalkulatorene

Vi kan ikke stole på pensjonskalkulatorene

19. oktober, 2015
Bankenes åpne pensjonskalkulatorer er ikke egnet til å regne ut hva vi får i pensjon. Det er for store forskjeller på hvor nøyaktig de beregner: Resultatene for samme personprofil kan variere med over 50 prosent.

Det viser en undersøkelse Forbrukerrådet har foretatt.

Pensjonskalkulatorene gir heller ikke like svar når vi legger inn like opplysninger. Og svarene svinger til dels svært mye:

En av våre profiler, som tjener 450 000 kroner, får 254 000 kroner i total pensjon hos en av kalkulatorene. En kalkulator annen gir ham 411 000 kroner. En forskjell på 157 000 kroner – eller 62 prosent. For de 10 personprofilene vi har brukt varierer de fleste, seks stykker med ca. 50 prosent, en med ca. en tredel (34 prosent) –  og de tre siste med under 20 prosent.

Foto: Colourbox.com

Foto: Colourbox.com

Uegnede verktøy

Og etter å ha sjekket 16 pensjonskalkulatorer som ikke krever innlogging med 10 personprofiler, som alle ønsker å gå av ved 67 år, må vi oppsummere med at kalkulatorene som ligger på de åpne sidene hos banker og pensjonsselskaper ikke er egnet til å regne ut hva vi får i pensjon, de er for upresise til det.

– Disse store variasjonene gjør pensjonskalkulatorene til uegnede verktøy for forbrukere som vil finne ut hvilken pensjon de får.

– Når banken presenterer oss for en pensjonskalkulator, forventer vi fort at det er et verktøy for å regne ut hvilken pensjon vi kan vente oss, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

– Noen av dem er derimot gode, pedagogiske verktøy som kan illustrere hvordan pensjonen forandrer seg når forutsetningene forandrer seg. For eksempel avgangsalder, størrelse på innskudd, avkastning og tilleggssparing, sier Jorge B. Jensen.

Nav kjenner svaret

– Bankene burde kanskje i større grad fremme NAV-kalkulatoren på sine nettsider for informasjon om pensjonens størrelse. Så kan de drive salgsarbeidet på egne sider uten å måtte gi inntrykk av å ha orden på hver enkelt pensjon, sier Jensen.

På Minpensjon.no kan man finne mer nøyaktige tall. I NAV sin pensjonskalkulator kjenner de alle relevante data knyttet til pensjonen din fra det offentlige. De kan også hente inn data om private pensjonsordninger fra Norsk Pensjon. De har alle inntektsopplysninger, pensjonspoeng og pensjonstall. De vet hvor lenge vi har arbeidet og hvor gamle vi er. De kjenner samordningsregler og har også kontroll med overgangsordninger.

Forbrukerrådets test av pensjonskalkulatorene 2015 Pensjonskalkulatorer – bakgrunn og tall Fripoliser uten garanti