Forside > Siste Nytt > Vi lar oss ikke blende!

Vi lar oss ikke blende!

8. november, 2013
Den nye regjeringen gir 100 millioner kroner mer til vedlikehold av jernbanen, enn sin forgjenger. Det kan høres ut som godt nytt, men hvor godt er det egentlig?

Den rødgrønne regjeringen foreslo å bevilge 5 556,9 millioner kroner til drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen. I Nasjonal transportplan la de opp til gjennomsnittlig 6 284 millioner kr pr år, de fire første årene i planperioden. Høyre og Fremskrittspartiet har tidligere vært kritisk til at de store pengene i Nasjonal transportplan kommer til slutt i perioden. Som regjering hadde de nå faktisk mulighet til å gjøre noe med det, men det er tydeligvis ikke jernbane som skal prioriteres.

Jernbaneverket har sagt det er behov for minst 7 180 millioner kr pr år for å sikre punktlighet, oppetid og driftsstabilitet. Det vil si at den nye regjeringens forslag bare blir for en dråpe i havet å regne. De øker med 100 millioner, når de burde ha økt med 1,5 milliarder. Altså 15 ganger så mye. Regjeringen skyver jernbanevedlikeholdet foran seg.

Det er noen gode nyheter for togpassasjerene i budsjettet også. Regjeringen signaliserer at de vil øke langsiktigheten i investering og vedlikehold. Det er bra, for behovet er stort. Bra er det også at de vil ha et nytt og bedre togtilbud på Østlandet. Pendlerne trenger et bedre togtilbud så raskt som mulig. Transportsystemet på Østlandet er allerede sprengt, og mange reisende blir forsinket til jobb og skole på grunn av signalfeil. Det har i år vært en økning i signalfeil på 22 prosent, fra i fjor. NSB melder om trafikkvekst og med den forventede befolkningsveksten kreves det tiltak raskt. Vi har ingen tid å miste, ord må bli til handling. Dette arbeidet må starte nå!

Situasjonen for pendlere, skoleelever og andre reisende er på vei til å bli uholdbar. Uten umiddelbar prioritering av vedlikehold vil de reisende måtte regne med enda flere forsinkelser og innstillinger framover.

Regjeringen sa i sin erklæring at de skulle starte arbeidet med å innhente vedlikeholdsetterslepet på infrastruktur. De har reist seg i startblokka, men står fortsatt igjen på streken.