Mat

Viktig refs av Coca-Cola

4. januar, 2019

Etter klage fra Forbrukerrådet får Coca-Cola kritikk fra Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) for markedsføring rettet mot barn under tretten år. Forbrukerrådet er likevel ikke fornøyd med at barn over tretten år, ikke beskyttes bedre mot reklame av usunn mat og drikke.

Forbrukerrådet er gitt medhold i at brusprodusenten har rettet markedsføring mot barn under tretten år på Youtube-kanalen Coke TV Norge. Forbrukerrådet forventer at Coca-Cola følger vedtaket og skjerper rutinene på egen reklameproduksjon.

Utvalget har samtidig vurdert at Coca-Cola ikke har opptrådt uaktsomt overfor ungdom. Forbrukerrådet er uenig på dette punktet, da det mener Coke TV Norge i sin helhet er markedsføring rettet mot barn og ungdom.

– Forbrukerrådet sier seg fornøyd med deler av vedtaket. Barn er de mest sårbare av forbrukerne, og skal skånes mot reklame av usunn mat og drikke. Svakheten ved vedtaket er at MFU ikke utvikler praksis som gir bedre beskyttelse av barn over tretten år. Det er skuffende at utvalget ikke slår hardere ned på reklamen, som er forkledd som underholdning, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

ungdom.mobil.snacks.Foto

Ungdom må gis bedre vern

Forbrukerrådet mener at ungdom ikke har en god nok beskyttelse mot reklame av usunn mat og drikke. Regelverket er tydelig på at matbransjen skal vise aktsomhet i markedsføring rettet mot dem som er eldre enn tretten år, ved å ta hensyn til sårbarhet og påvirkelighet.

Forbrukerrådet registrerer at MFU fortsatt unnlater å utvikle praksis som gir klarhet i hva som ligger i aktsomhetsparagrafen overfor ungdom.

– Bransjen har i realiteten stor frihet til å markedsføre usunne produkter til barn over tretten år. Det er beklagelig at dette ikke slås hardere ned på. Det hersker ingen tvil om at Coca-Cola aktivt retter markedsføringen mot ungdom på Youtube og i sosiale medier, fortsetter Instefjord.

Forbrukerrådet mener det er et politisk ansvar å sikre ordninger som beskytter barn mot denne form for markedsføring. Dette kan ikke overlates til bransjen alene.

– Dersom barn skal få den beskyttelsen de trenger, er det åpenbart at politikerne må komme sterkere på banen, avslutter Instefjord.

Vedtaket fra MFU kan leses her.

Bilde av ansatt: Gunstein Instefjord.Foto

Gunstein Instefjord

Leder for forbrukerpolitikk

Presse

Gunstein Instefjord

Fagdirektør Handel

905 96 780

Høyoppløselig foto av Instefjord

Abonner på vårt nyhetsvarsel