Forside > Siste Nytt > Vil stemme på parti som satser på bra mat i kommunale tjenester

Vil stemme på parti som satser på bra mat i kommunale tjenester

28. juli, 2019
Nesten tre av fire sier at partiet de skal stemme på bør jobbe for bra mat på sykehjem, skolefritidsordning og i barnehage.

Forbrukerrådet har den siste tiden satt søkelyset på at mange pårørende er bekymret for maten eldre og barn får servert av kommunale tjenester. Dette er noe også velgerne er opptatt av.

– Dette er en klar melding fra velgerne om at barn og eldre må få bedre mat gjennom kommunale tjenester, sier Anne Kristin Vie, som er fagdirektør i Forbrukerrådet.

– Det håper jeg de kan få løfter om i valgkampen, og at deres bekymring blir tatt på alvor.

Kommunepolitikerne har hittil ikke overbevist innbyggerne på dette området. Bare de færreste mener politikerne er tilstrekkelig opptatt av å sørge for bra matservering. De synes heller ikke dette har bedret seg i siste valgperiode.

Bør overbevise i valgkampen

Vie sier at frem mot valget bør kommunepolitikerne overbevise velgerne om at de vil sørge for bra mat på tallerkenene de serverer barn og eldre. Ikke fordi det sanker stemmer, men fordi det gir liv og livskvalitet.

– Eldre får bedre allmenntilstand, og det kan redusere behov for medisiner og sykehusinnleggelse. Barna kan forebygge livsstilssykdommer. For alle aldre betyr dessuten bra måltider også gode stunder og økt livskvalitet.

Anne Kristin Vie håper kommunepolitikerne tar de pårørendes bekymring på alvor. Foto: John Trygve Tollefsen