Sjekkliste før du kjøper bruktbil


Vi har laga ei sjekkliste for eit tryggare bruktbilkjøp. Tipsa fungerer
også for motorsykkel og bubil.

Bokmål

Skriv kontrakt

Check
Nei

Ein skriftleg avtale provar kva som er avtalt. Nytt gjerne kontrakten til Forbrukarrådet. Ta òg vare på annonsen for bilen.

Forbrukarrådet sin brukbilkontrakt

 

Sjekk kilometerstand, årsmodell og EU-kontroll

Check
Nei

Kilometerstand, årsmodell og EU-kontroll sjekkar du hos Statens vegvesen

Sjekk om det er gjeld knytt til bilen

Check
Nei

Dersom bilen er pantsett, kan du risikere å miste han. Det følgjer nemleg bilen, og ikkje eigaren. Du sjekkar det lett hos Brønnøysundregistera, og ta vare på utskrifta. Det tek om lag tre dagar før eit hefte blir registrert. Det er viktig at du kan dokumentere at du har vore i god tru, dersom det skulle bli problem i ettertid.

Sjekk om årsavgifta er betalt

Check
Nei

Du kan få vite om årsavgifta er betalt via Skatteetaten.

OBS! Frå 2018 blir årsavgifta ein del av bilforsikringa.

I somme tilfelle vil forsikring betalt i 2017 kunne dekkje årsavgifta for delar av 2018. Dersom det ikkje er registeret betalt årsavgift på bilen, bør du sjekke dette med seljar

Sjekk at seljar eig bilen

Check
Nei

Pass på at legitimasjonen til seljaren stemmer med namnet på eigaren i vognkortet. Dersom du betaler til ein som ikkje eig bilen, risikerer du å tape både pengane og bilen. Send sms. til 2282, der du skriv «REGNR» før registreringsnummeret ditt: REGNR AA00000. Tenesta kostar tre kroner.

Sjekk serviceheftet

Check
Nei

Serviceheftet viser bilen sin historikk, og kan gi god informasjon om arbeidet som er gjort på den. Statens vegvesen tilbyr også køyretøyopplysingar via SMS.

Sjekk tilstanden på bilen

Check
Nei

Undersøk tilstanden på bilen og be om prøvekøyring. Du bør også gjere ein test hos ein autorisert verkstad. Nytt gjerne tilstandsrapport som er utarbeidd av Forbrukarrådet og Norsk Bilbransjeforbund.

Tilstandsrapport bruktbil

Sjekk om det er garanti på bilen

Check
Nei

Ein garanti skal gi deg betre rettar enn kva lova allereie gjer. Det kan vere slikt som lengre klagefrist, eller gratis reparasjon. Sjekk at tidlegare eigar har følgt vedlikehaldsprogrammet – det er ein føresetnad for at garantien skal gjelde.