Forside > Tester, guider og undersøkelser > Varmtvannsberedere: Stor test
Store forskjeller i både pris, kapasitet og effektivitet. Det er blant konklusjonene etter at den svenske Energimyndigheten har testet 16 varmtvannsberedere.

Vi har dem alle sammen i boligene våre – de uunnværlige varmtvannsberederne. Berederne tilfører livene våre hygiene og komfort, men de gjør det ikke gratis. Mellom 10 og 20 prosent av strømmen norske familier bruker, går nemlig via varmtvannsberederen.

Med utgangspunkt i et så stort energiforbruk, har det selvsagt stor betydning hvor effektiv varmtvannsberederen din er. Og nettopp dette har den svenske Energimyndigheten lagt store ressurser i å undersøke. 16 elektriske beredere i ulike størrelsesklasser er testet og resultatene avslører store forskjeller.

Varmtvannsberedere 2014 tabell

Hvor stor kapasitet har de?

For det første viser testen at de ulike berederne har overraskende ulik evne til å utføre sin første hovedoppgave – det å produsere varmtvann. Energimyndigheten lot berederne jobbe ut fra sine fabrikkinnstillinger og undersøkte deretter hvor mye varmtvann de hadde klart å produsere. For å få sammenlignbare tall, ble det avtappede varmtvannet – som hadde ulike temperaturer – regnet om til 40 grader varmt vann.

Aller dårligst gikk det for Tesy Base Line GCV 100, som kun klarte å produsere 1,10 liter varmtvann per liter kaldt vann som var tilført tanken. Det beste resultatet ble oppnådd av Hajdu Z100 ESD, som produserte hele 1,92 liter, nesten dobbelt så mye.

I snitt produserte berederne 1,63 liter varmtvann (40 grader) per liter kaldt vann tilført.

Hvor mye energi går tapt?

Energimyndigheten har også målt hvor godt de ulike berederne utfører sin andre hovedoppgave – det å oppbevare varmtvann. Testresultatene viser at MetroTherm Nemi Emalj er så dårlig isolert at den i løpet av år vil tape hele 745 kWh (kilowatt-timer) varme til omgivelsene. Med utgangspunkt i 1 krone per kWh, snakker vi altså om et varmetap som i løpet av noen år kan komme opp i tusenvis av kroner.

Nevnte Nemi Emalj rommer 102 liter vann, noe som betyr at den årlig taper 7,3 kWh varme per liter. I den andre enden av skalaen finner vi CTC Safir 200, som kun taper 2,6 kWh per liter. Det betyr at CTC Safir 200 er tre ganger så god til å magasinere varmtvann som Nemi Emalj.

I snitt har testproduktene et årlig varmetap på 4,4 kWh per liter.

Hvor mye rommer de egentlig?

Men hvor mye mange liter har berederne egentlig kapasitet til å varme opp og å oppbevare? Vel, det viser seg i hvert fall at du ikke nødvendigvis kan stole på modellbetegnelsene.

Et godt eksempel er berederen OSO Super S 120. Det naturlige vil være å anta at denne har kapasitet til 120 liter vann. Men når man kikker etter i papirene, opplyser produsenten at tanken egentlig rommer 116 liter, altså fire liter mindre.

Og ikke nok med det. Når Energimyndigheten målte hvor mye vann den egentlig inneholder, viste det seg at Super S 120 kun rommer 101 liter, altså 15 liter mindre enn produsenten oppgir – en forskjell på 13 prosent.

Enda mer misvisende er tallene for MetroTherm Cabinet 110. Riktignok opplyser produsenten at tanken inneholder 110 liter, noe som er i overenstemmelse med modellbetegnelsen. Men det hjelper lite når Energimyndighetens målinger viser at tanken egentlig bare rommer 86 liter vann – en forskjell på hele 22 prosent.

MetroTherm Emalj derimot, viser seg å romme 102 liter, 2 liter mer enn produsent oppgir. Det samme gjelder Atlantic 100 og Hajdu Z100 ESD.

I snitt rommer tankene 6,2 prosent mindre varmtvann enn oppgitt.

Hvor varmt er tappevannet?

For å stanse risiko for oppblomstring av legionella-bakterier, bør vannet i en varmtvannstank holde minimum 70 grader, gjerne 75-80 grader (se faktaramme). Så varmt vann innebærer imidlertid skåldingsfare. Derfor har varmtvannsberedere en blandeventil. Denne ventilen blander beredervannet med kaldtvann, slik at tappevannet som når springen og dusjen vår ikke skal skålde oss. I henhold til veilederen til Byggteknisk forskrift bør tappevannet ikke holde over 55 grader.

Derfor er det overraskende at halvparten av de testede produktenes blandeventiler leverte vann som holdt mer enn 55 grader. Aller dårligst ut kom Nibe ES 300, som leverte 59 grader varmt vann.

I den andre enden av skalaen finner vi MetroTherm Cabinet 110, der tappevannet kun holdt 45 grader.

Hva koster de?

Halvparten av de testede tankene befinner seg i 100-litersklassen. Den rimeligste av disse – Fresh Marina 100 – koster kun 1.590 skr i Sverige. Den dyreste – OSO Super S 120 – koster hele 9.375 skr, altså nesten seks ganger så mye. Det er med andre ord enorme prisforskjeller i berederverdenen.

Super S 120 er også det dyreste av samtlige testede produkter når vi deler utsalgspris på oppmålt volum. For Super S 120 blir literprisen 93 kroner. I den andre enden av skalaen finner vi Fresh Marina 100, som koster beskjedne 18 kroner per liter. Også Tesy Base Line GCV 100 fremstår som svært rimelig, med kun 26 kroner per liter.

I gjennomsnitt koster de testede tankene 52 kroner per liter lagringskapasitet.

Før du velger  varmtvannsbereder

• Hvor skal den plasseres? Jo større avstand til tappesteder, jo lengre tid tar det før du får varmt vann i kranen. Tenk på konsekvenser ved eventuell lekkasje.

• Hvor stor bereder har du plass til?

• Hvor mye varmtvann trenger du? Behovet øker med antall familiemedlemmer, dusjhyppighet, badekar osv.

• Bør du velge en bereder med tilkoblinger oppe eller nede?

• Hvor godt isolert er den?

• Hvor mye varmtvann produserer den?

OPPDATERT 27.02.14: Forbrukerrådet er gjort oppmerksom på at OSO – som er det eneste norske merket i testen – opererer med langt lavere priser her i landet enn i Sverige. Energimyndigheten opplyser at modellene OSO Super S 120 og Super S 200 koster henholdsvis 9.375 og 12.375 svenske kroner i Sverige. OSO opplyser at disse modellene i Norge har anbefalt utsalgspris på henholdsvis 6.400 og 6.700 kroner.

Forbrukerrådet har ikke lyktes i å finne norske forhandlere for alle de testede produktene, men samtlige modeller markedsføres i Sverige.

Jogrim Aabakken.Foto
Jogrim Aabakken
Evaluering og læring
jogrim@forbrukerradet.no

Varmtvannsberedere

• Har som hovedoppgave å produsere (berede) varmt vann

• Den vanligste typen varmtvannsberedere i norske hjem kalles forrådsbereder. Forrådsberederen både varmer og oppbevarer varmtvann og er derfor relativt stor. I tillegg finnes såkalte gjennomstrømmingsberedere, som varmer opp vannet løpende. Disse har ikke oppbevaringstank og er derfor mindre plasskrevende.

• Finnes i en rekke ulike størrelser, 150-300 liter er vanlig i familiehusholdninger

• Finnes i en rekke ulike varianter; for montering på gulv, på vegg, under benk. Det finnes også liggende og stående varianter

• I tillegg til elektriske varmtvannsberedere, finnes beredere som henter energi fra olje, gass, varmepumper, solcellepaneler osv.

• For å unngå oppblomstring av legionella-bakterier, bør vannet i berederen holde minimum 70 grader, gjerne 75-80 grader

• For å unngå skålding, bør tappevannet ikke holde over 55 grader

Kilder: Energimyndigheten, Folkehelseinstituttet, Byggeforskriften, Wikipedia

Abonner på vårt nyhetsvarsel