Forside > Tester, guider og undersøkelser > Test av mikropopcorn
Forbrukerrådet har funnet skadelige fluorstoffer i emballasjen på mikropopcorn som selges i norske butikker. Fire av seks produkter inneholder stoffer som vekker alvorlig bekymring. To stoffer står på myndighetenes verstingliste over kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø.

Skadelige fluorstoffer ble funnet i produktene fra Eldorado/NorgesGruppen, Maarud og Coop. Emballasjen i popcornet fra American Classic og Coop Classic inneholdt ingen fluorstoffer.

Disse stoffene ble funnet i testen: PFHxA, PFDA, PFDoDA og 6:2 FTOH. To av stoffene står oppført på verstinglista til norske myndigheter, den inneholder kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø:

Produkt Informasjon Stoffer
Maarud Micropop med salt Maarud Micropop
Maarud
PFHxA, 6:2 FTOH Ikon_smil_rod
Maarud micropop med salt, light Maarud light Micropop
Maarud
PFHxA, 6:2 FTOH Ikon_smil_rod
Coop-classic Coop Classic Micro Popcorn
Coop
Ingen Ikon_smil_gronn
Coop--light Coop Light Micro Popcorn
Coop
PFDA (C10 PFCA), PFDoDA (C12 PFCA) Ikon_smil_rod
Eldorado-(premium-quality) Eldorado Micropop
Norgesgruppen
PPFHxA, 6:2 FTOH Ikon_smil_rod
American classics (palomitas de maiz) American Classics Microwave Popcorn
Foodbroker AS
 Ingen Ikon_smil_gronn

 

Mer skadelig enn før antatt

Fluorerte stoffer (som ikke er det samme som det stoffet vi kaller «fluor» i tannkrem), brukes i en rekke hverdagsprodukter som matemballasje, klær og rengjøringsmidler, blant annet på grunn av deres fett- og vannavvisende egenskaper.

De skadelige stoffene kan komme inn i kroppen fra produktene vi omgir oss med og fra maten vi spiser. Forbrukerrådet har testet emballasjen til mikropopcorn, siden forskning peker på mat og matemballasje som de viktigste kildene til eksponering.

I kroppen har fluorstoffene en rekke skadelige bivirkninger: De kan være kreftfremkallende, påvirke immunforsvaret, skade forplantningsevnen og gi fosterskade. En fersk rapport fra danske myndigheter viser at stoffene kan være mer skadelige enn man tidligere har trodd. Danske myndigheter anbefaler derfor forbrukerne å unngå fluorstoffer i varer de kjøper, og innfører nå egne anbefalte grenseverdier for fluorstoffer i matemballasje, som er strengere enn de som gjelder i EU og Norge.

Finnes alternativer

Når enkelte fluorstoffer først blir forbudt, er det er problem at bransjen ofte bytter ute disse med andre, fortsatt lovlige, men like skadelige fluorstoffer. Rapporten fra danske myndigheter bekrefter at det finnes alternativer til fluorstoffene, som er mindre skadelige. På det norske markedet finnes for eksempel svanemerket bakepapir og matpapir som ikke inneholder fluorerte stoffer.

Les mer:
Rapport fra danske myndigheter
Miljøstatus.no
Folkehelseinstituttet
Miljødirektoratet
Svanemerket