Forside > Tester, guider og undersøkelser > Forbrukerrådet har testet blodtrykksmålere
Hvor presise er de? Hvor brukervennlige er de? Er de dyreste best? Havner målingene dine i Kina? Forbrukerrådet har testet 12 blodtrykksmålere fra 159 til 1.259 kroner.

Er du opptatt av eller nysgjerrig på din egen helse? Da har du sikkert fått med deg at du finner stadig flere helserelaterte elektronikk-produkter hos apoteker og elektrokjeder. De siste årene har nemlig digitale øretermometre og pulsmålere fått selskap av blant annet pulsoksymetre, dopplere, EKG-målere, spirometre og blodtrykksmålere.

Testsituasjon ved test av blodtrykksmålere

Blodtrykksmålerne ble testet på tre testpersoner og resultatene sammenlignet med målinger gjort av profesjonelle referanseapparater. På bildet sees en av testpersonene og Håvard Kalvøy, leder for Forsknings- & Utviklingsavdelingen for Medisinsk Teknologisk Virksomhetsområde ved OUS. ALLE FOTO: Halvor Solhjem Njerve

Lave innstegspriser

Forbrukerrådet har nå sett nærmere på nettopp blodtrykksmålerne, som har blitt overraskende rimelige. Det billigste produktet i vår test koster bare 159 kroner og gjennomsnittsprisen ligger på snaue 800 kroner. For denne moderate prisen får du altså produkter som hevder å gi deg presis informasjon om blodtrykket ditt, informasjon du tidligere måtte til fastlegen for å tilegne deg.

Omfattende testing

Kan virkelig så rimelige produkter lese av blodtrykket ditt med tilfredsstillende presisjon? Er det lett å forstå hvordan de brukes korrekt? Er det sammenheng mellom pris og kvalitet? Og er de enkle håndledds-apparatene like gode som de klassiske ovearms-apparatene?

For å kunne besvare disse spørsmålene, har Forbrukerrådet testet både presisjon og brukervennlighet. I tillegg har vi undersøkt hvordan de app-tilkoblede modellene ivaretar sikkerhet og personvern.

Utdypende tabell: Presisjon

Utdypende tabell: Brukervennlighet

Utdypende tabell: Sikkerhet/personvern og vilkår

Utdypende tabell: Tekniske data og egenskaper

Les videre under smilefjes-tabellen.

Produkt Egenskap Karakter
Blodtrykksmåler av merket A06_A&D Medical UA-767S A&D Medical UA-767S-W

Overarms-apparat
Pris: 1099 kr

Presisjon Grønt smile fjes, ikon
Brukervennlighet Grønt smile fjes, ikon
Sikkerhet/Personvern  *
Vilkår  *
Andersson BDR 1.0

Håndledds-apparat
Pris: 159 kr

Presisjon Gult skeptisk fjes, ikon, ikon
Brukervennlighet Gult skeptisk fjes, ikon, ikon
Sikkerhet/Personvern Grønt smile fjes, ikon
Vilkår Rødt surt fjes, ikon
Blodtrykksmåler av merket A05_Beurer BM45 Beurer BM45

Overarms-apparat
Pris: 499 kr

Presisjon Gult skeptisk fjes, ikon, ikon
Brukervennlighet Gult skeptisk fjes, ikon, ikon
Sikkerhet/Personvern  *
Vilkår  *
Blodtrykksmåler av merket A08_Braun BPW4100E Braun BPW4100E

Håndledds-apparat
Pris: 699 kr

Presisjon sum Gult skeptisk fjes, ikon, ikon
Brukervennlighet Grønt smile fjes, ikon
Sikkerhet/Personvern  *
Vilkår  *
Blodtrykksmåler av merket A07_Braun ExactFit 3 BP6100 Braun BP6100

Overarms-apparat
Pris: 999 kr

Presisjon Grønt smile fjes, ikon
Brukervennlighet Grønt smile fjes, ikon
Sikkerhet/Personvern  *
Vilkår  *
Blodtrykksmåler av merket A03-X_iHealth BP7 iHealth BP7

Håndledds-apparat
Pris: 999 kr

Presisjon Gult skeptisk fjes, ikon, ikon
Brukervennlighet Gult skeptisk fjes, ikon, ikon
Sikkerhet/Personvern Rødt surt fjes, ikon
Vilkår Rødt surt fjes, ikon
Blodtrykksmåler av merket A12-Y_Marquant 880137 Marquant 880137

Håndledds-apparat
Pris: 299 kr

Presisjon Gult skeptisk fjes, ikon, ikon
Brukervennlighet Grønt smile fjes, ikon
Sikkerhet/Personvern  *
Vilkår  *
Blodtrykksmåler av merket A09_Marquant 880138 Marquant 880138

Overarms-apparat
Pris: 349 kr

Presisjon Grønt smile fjes, ikon
Brukervennlighet Gult skeptisk fjes, ikon, ikon
Sikkerhet/Personvern  *
Vilkår  *
Blodtrykksmåler av merket A10_Microlife BP A6 PC Microlife BP A6 PC

Overarms-apparat
Pris: 1050 kr

Presisjon Gult skeptisk fjes, ikon, ikon
Brukervennlighet Grønt smile fjes, ikon
Sikkerhet/Personvern  *
Vilkår  *
Blodtrykksmåler av merket A02-X_QardioArm A100 QardioArm A100

Overarms-apparat
Pris: 1220 kr

Presisjon Grønt smile fjes, ikon
Brukervennlighet Rødt surt fjes, ikon
Sikkerhet/Personvern Rødt surt fjes, ikon
Vilkår Gult skeptisk fjes, ikon
Blodtrykksmåler av merket A11_Rossmax MW701 Rossmax MW701

Overarms-apparat
Pris: 599 kr

Presisjon Gult skeptisk fjes, ikon, ikon
Brukervennlighet Gult skeptisk fjes, ikon
Sikkerhet/Personvern  *
Vilkår  *
Blodtrykksmåler av merket A04-X_Withings BP-801 Withings BP-801

Overarms-apparat
Pris: 1295 kr

Presisjon Grønt smile fjes, ikon
Brukervennlighet Gult skeptisk fjes, ikon, ikon
Sikkerhet/Personvern Rødt surt fjes, ikon
Vilkår Gult skeptisk fjes, ikon

* Sikkerhet/personvern og vilkår er kun testet på produktene som brukes sammen med app.

Overraskende god presisjon

Det viktigste ved en blodtrykksmåler, er selvsagt at den viser korrekte resultater. Forbrukerrådet har derfor i samarbeid med Oslo Universitetssykehus HF (OUS), Rikshospitalet testet produktenes presisjon på tre testpersoner med ulikt blodtrykk. Vår konklusjon er at resultatene samlet sett er overraskende gode. To av apparatene, A&D Medical UA-767S-W og QardioArm A100, oppnår spesielt gode resultater, men også Braun BP6100, Marquant 880138 og Withings BP-801  oppnår grønt smilefjes for sine testresultater. De resterende sju apparatene leverer tilstrekkelig presisjon til å oppnå gult fjes, noe som betyr samtlige slipper unna vårt sure fjes.

Overarm versus håndledd

Vår test omfatter 12 produkter hvorav åtte overarms-apparater og fire håndledds-apparater. Fire av målerne kan tilknyttes mobilapp. Prisene ligger fra under 200 til 1.300 kr.

Forbrukerrådets test omfatter åtte såkalte overarms-apparater og fire håndledds-apparater. Overarms-apparatene kjennetegnes ved at en mansjett settes på overarmen, på samme måte som på legekontoret. Dette i motsetning til håndledds-apparatene, der en liten mansjett festes rundt håndleddet og der selve apparatet alltid er festet til mansjetten.

Alle de fem apparatene som oppnår grønt presisjons-fjes i vår tabell, er overarms-apparater, noe som betyr at over halvparten av overarms-apparatene oppnår beste karakter. Når det kommer til håndledds-apparatene derimot, er det ingen som gjør seg fortjent til grønt smilefjes. Vår test tilsier dermed at håndledds-apparater i snitt er mindre presise enn overarms-apparater. Når det er sagt, så må det understrekes at håndledds-apparatet iHealth BP7 leverte meget god presisjon på to av de tre testpersonene og dermed er mer presist enn de svakeste overarms-apparatene.

Pris versus nøyaktighet

Mens den rimeligste blodtrykksmåleren i vår som nevnt koster 159 kroner, koster den dyreste 1.259 kroner, nesten åtte ganger så mye. Er det slik at de dyreste målerne er de mest nøyaktige? Ja, til en viss grad kan vi konkludere med det. De to mest nøyaktige produktene koster begge over 1.200 kr og fire av de fem mest nøyaktige målerne koster over 1.000 kr. Det mest presise håndledds-apparatet – iHealth BP7 – er også det dyreste i sin gruppe (999 kr).

Når det er sagt, så må det understrekes at det åpenbart finnes unntak fra regelen om at du får det du betaler for. Overarms-apparatet Marquant 880138 oppnådde nemlig grønt fjes til tross for en svært hyggelig pris – 349 kr.

Les mer om hvordan vi har testet presisjon her.

Se utdypende presisjons-tabell her.

Varierende brukervennlighet

Forbrukerrådet fikk også bistand fra ingeniør Espen Andersen ved avdeling Service, Medisinsk Teknologisk Virksomhetsområde ved OUS.

For at en blodtrykksmåler skal oppnå høy presisjon, er det avgjørende at den brukes korrekt. Forbrukerrådet har derfor også gjennomført praktiske tester der vi har undersøkt hvor lett det er å forstå hvordan produktene brukes. For å kunne vurdere brukervennlighet har vi i tillegg sett nærmere på en rekke egenskaper ved de testede produktene.

Og når brukervennlighet er i fokus, så er det en produsent som utmerker seg:  Braun. Både overarms-apparatet BP6100 og håndledds-apparatet BPW4100E oppnår utmerkede resultater.

Braun-apparatene er imidlertid tett etterfulgt av overarms-apparatene Microlife BPA6 og A&D Medical UA-676S-W samt håndledds-apparatet Marquant 880137. Alle disse oppnår grønt fjes, noe som er spesielt imponerende for sistnevnte, som koster hyggelige 299 kr.

I den andre enden av skalaen finner vi QuardioArm A100, som er alene om å ende opp med et surt fjes. Dette er synd, fordi QuardioArm viste seg å være en av de to mest nøyaktige produktene i vår test.

Les mer om hvordan vi har testet brukervennlighet her.

Se utdypende brukervennlighets-tabell her.

Hvor sendes målingene dine?

I tillegg til nøyaktighet og brukervennlighet, har vi sett nærmere på  sikkerhet, personvern og brukervilkår. I likhet med stadig flere elektronikkprodukter, er nemlig fire av blodtrykksmålerne i vår test koblet opp mot mobilapper. Mobilappene er i neste omgang er koblet opp mot internett, noe som reiser nye og kompliserte problemstillinger. Hvilke persondata må du oppgi for å kunne ta appen i bruk. Hvor havner person- og måledataene dine? Hvem får tilgang til dem? Selges dine data til markedsføringsaktører? Kan produktet brukes uten mobilappen? Hvor lenge garanterer produsenten at appen vil holdes oppdatert?

Lang vei å gå

Fire av blodtrykksmålerne i vår test er tilknyttet mobilapp. Tre av dem mangler eget display og kan dermed ikke brukes uten å først pare dem med en mobiltelefon.

Vår test viser nok en gang – dessverre – at mange produsenter av forbrukerelektronikk koblet til internett har en lang vei å gå før de tilfredsstiller helt grunnleggende forbrukerrettigheter.

Anderson BDR 1.0 er alene om å oppnå grønt smilefjes for sikkerhet/personvern, men får til gjengjeld et surt fjes for app-vilkårene. Aller dårligst er iHealth BP7, som tildeles surt fjes for både sikkerhet/personvern og vilkår.

Apper med stort potensial

Med tanke på hvilke muligheter som ligger i appene i denne produktgruppen, er det synd at produsentene ikke evner å levere produkter som lever opp til våre forventninger. Ved å koble en blodtrykksmåler til en app, oppstår nemlig fantastiske muligheter for å bli kjent med din egen kropp. Blant annet vil en blodtrykksapp kunne gi deg gjennomsnittsverdier samt trender støttet av grafer og diagrammer. Bruk av app gir også produsenten mulighet for å lage grundige og pedagogiske brukerveiledninger. I tillegg vil de innhentede dataene kunne overføres til andre programmer, der de kan flettes sammen med andre helsedata. Slike muligheter gir potensial for stor merverdi. Forbrukerrådet håper derfor at produsentene raskt vil ta sikkerhets- og personvern-aspekter på betydelig større alvor.

Les mer om hvordan vi har testet sikkerhet, personvern og appvilkår her.

Se utdypende personvern-tabell her.

A&D og Braun

Vi har ikke rangert produktene, men likevel er det åpenbart at to produkter peker seg ut i positiv retning. Overarmsapparatene A&D Medical UA-767-W og Braun BP6100 oppnår begge solide, grønne smilefjes for både presisjon og brukervennlighet. Fordi ingen av disse produktene er koblet til app, slipper du også å bekymre deg for hvordan dine personlige helsedata håndteres.

De to beste håndleddsapparatene er Braun BPW4100E og Marquant 88137, som begge oppnår gult fjes for presisjon og grønt fjes for brukervennlighet. Legg merke til den store prisforskjellen mellom disse to produktene, henholdsvis 699 og 299 kr.

Les hvordan du måler blodtrykk, hvordan blodtrykket ditt påvirkes og hvordan vi har testet blodtrykksmålerne her.

Jogrim Aabakken.Foto
Jogrim Aabakken
Evaluering og læring
jogrim@forbrukerradet.no

Kort om blodtrykk

Blodtrykk måles i millimeter kvikksølv, forkortet mmHg.

En blodtrykksmåler gir deg to verdier, ofte angitt med skråstrek, for eksempel slik: 120/80.

Det første tallet representerer systolisk trykk, også kalt overtrykk. Det andre representerer diastolisk trykk, også kalt undertrykk.

Fordi blodtrykket påvirkes av en rekke faktorer og kan endre seg raskt, bør du ikke legge vekt på en enkeltmåling.

Vår test viser at overarmsapparater i snitt er mer nøyaktige enn håndleddsapparater. På den annen side er håndleddsapparatene mindre, lettere, mer brukervennlige og rimeligere enn overarmsapparater.

Blodtrykksmålere koblet til mobilapper har potensial for å gi deg langt bedre oversikt over blodtrykket ditt enn apparater som baserer seg på små og enkle skjermer. Dessverre viser vår test at produsentene i liten grad ivaretar sikkerhet og personvern og at vilkårene knyttet til appene er lite forbrukervennlige.

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker