Forside > Tester, guider og undersøkelser > Barneseter: Sjekk beltene hver gang
Forbrukerrådet anbefaler deg å sjekke barnesete-beltene skikkelig hver gang du fester barnet ditt. Og viser deg hvordan du gjør det.

Den 26. september publiserte vi artikkelen «Eier du barnesetet Concord Reverso? Les dette»

650x433_Sjekk beltet_oppslag

Hvordan du kontrollerer beltene, avhenger av hvilken belte-teknologi som er brukt i barnesetet. Se videosnutter lenger ned i artikkelen.

Etter at vi publiserte denne saken, har Forbrukerrådet mottatt flere bekymringsmeldinger knyttet til andre barnesetemodeller. Noen av sakene dreier seg om problematiske beltestrammere, slik som i Concord Reverso-saken, mens andre har meldt om belter som har løsnet festene inne i stolryggen. Dette er bekymringsfulle meldinger, som Forbrukerrådet for tiden undersøker.

Concord Reverso-saken tyder også på at det i flere tilfeller har vært rene tilfeldigheter som har ført til at foreldre oppdaget problemer ved stolens beltestrammere. På denne bakgrunn har Forbrukerrådet kommet frem til at vi bør gi følgende råd:

Kontroller at beltene sitter skikkelig hver gang du har festet barnet i barnesetet.

Hvis du følger dette rådet, vil du forhåpentligvis oppdage svakheter så snart de eventuelt skulle oppstå. Dermed vil du kraftig redusere risikoen for å kjøre rundt med et barnesete som ikke lenger fungerer som tiltenkt.

Kampanje

Forbrukerrådet vil følge opp vårt råd med en kampanje rettet mot barneseteprodusentene. Vår målsetting er at produsentene skal videreformidle kontroll-rådet gjennom sine kanaler og gi det en sentral plass i barnesetenes bruksanvisninger.

I tillegg vil vi oppfordre produsentene til å lage en pedagogisk og lett forståelig forklaring på hvordan beltene i deres ulike barnesete-modeller skal kontrolleres.

Årsaken til at det er nødvendig med en forklaring, er at det dessverre ikke finnes én fasitløsning for hvordan du kontrollerer beltene.

Hvordan kontrollerer du beltene?

Hvilken metode du skal bruke, avhenger av hvilken belte-teknologi som er brukt i ditt barnesete. Forenklet kan vi si at det finnes to hovedteknologier. Begge løsninger innebærer at du strammer beltene ved å trekke i en stropp som kommer ut av en beltestrammer som normalt er plassert i fremre del av barnets sittepute.

1. Belter som trekkes oppover og inn i stolryggen

Den mest utbredte belte-teknologien innebærer at den synlige beltestrammer-stroppen du trekker i, er forbundet med en ikke-synlig del som fortsetter under barnets sittepute og opp i stolryggen. Der er den forbundet med skulderbeltene. Når du trekker i stroppen, trekkes derfor skulderbeltene oppover og inn i stolen gjennom spalter ved barnets skuldre.

Slik kontrollerer du:

Du strammer beltene ved å trekke i beltestrammer-stroppen. Etter at beltene er strammet, tar du tak i skulderbeltene og forsøker å trekke dem utover og/eller nedover mot barnets skritt. Beltene skal ikke gi etter. Hvis beltene lar seg trekke ut av stolryggen, tar du umiddelbart kontakt med forhandler.

Vær obs på at du må ta tak i selve beltene og ikke i polstringen som omslutter beltene som et hylster. I mange stoler er polstringen nemlig fastmontert i stolryggen. Hvis du trekker i polstringen i en slik stol, vil polstringen selvsagt sitte helt fast. Det betyr ikke nødvendigvis at selve beltene – som ligger inni polstringen – sitter helt fast.

Videoen under viser et barnesete med kort beltepolstring som gir enkel tilgang til selve skulderbeltene.

Videoen under viser et barnesete med lang beltepolstring. I slike stoler må beltepolstringen skyves opp for å få tilgang til skulderbeltene.

2. Belter som trekkes nedover mot beltestrammeren

Den andre løsningen er sjeldnere, men er blant annet å finne i Concord Reverso. Denne løsningen innebærer at den synlige stroppen som kommer ut av beltestrammeren, er direkte forbundet med den sentrale låsemekanismen ved barnets mage. Når du trekker i stroppen, trekkes derfor den sentrale låsemekanismen – og skulderbeltene som er festet i denne – nedover mot beltestrammeren.

Slik kontrollerer du:

Du strammer beltene ved å trekke i beltestrammer-stroppen. Etter at beltene er strammet, tar du tak under den sentrale låsemekanismen ved barnets mage og forsøker å trekke den oppover. Den sentrale låsemekanismen skal ikke gi etter. Hvis beltet lar seg trekke ut av beltestrammeren, tar du umiddelbart kontakt med forhandler.

Vær obs på at du må ta tak i selve stroppen under den sentrale låsemekanismen og ikke i polstringen som omslutter stroppen som et hylster. Polstringen kan nemlig være fastmontert i sitteputen. Hvis du trekker i polstringen i en slik stol, vil polstringen selvsagt sitte helt fast. Det betyr ikke nødvendigvis at selve stroppen – som ligger inni polstringen – sitter helt fast.

 

Forbrukerrådet ønsker å takke Barnas Hus som på kort varsel hjalp oss å lage illustrasjonsvideoene.

Forbrukerrådet ønsker også å takke Mimmis.no, som har vært til stor hjelp i arbeidet med denne saken.

Har du opplevd bekymringsverdige ting ved ditt barnesete? Ta kontakt med Forbrukerrådet.

 

Les Den store barneseteguiden

Jogrim Aabakken.Foto
Jogrim Aabakken
Evaluering og læring
jogrim@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker